Emner innen teknologi, innovasjon og kultur

Viser 1–4 av 4 emner
Emne Studiepoeng
TIK4001 - Teknologi, innovasjon og kunnskap (30 studiepoeng) 30
TIK4090 - Masteroppgaven i ESST (40 studiepoeng) 40
TIK4093 - Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
TIK9101 - Obligatorisk seminarrekke (5 studiepoeng) 5