Case-oppgaver

Du sitter på intervju og blir spurt om å presentere en handlingsplan for hvordan virksomheten kan nå ut med sitt produkt til en ny brukergruppe.  Hvordan håndterer du dette?

Dette ser de etter

- Evne til å ta imot, sortere og analysere informasjon

- Kreativitet

- Evner til å resonnere

- Evne til overblikk og avgrensning

- Allmennkunnskaper

- Forståelse for virksomheten og bransjen

- Evne til å presentere resultatet

- Evne til å klare å holde tiden

- Evne til å samarbeide

Mer vanlig

Det blir mer og mer vanlig at en rekrutteringsprosess inkluderer ulike former for case-oppgaver eller tester. Case brukes gjerne fordi det gir arbeidsgiveren en mulighet til å få et inntrykk av hvordan du arbeider, og dermed et bedre grunnlag for å avgjøre om du er den rette for jobben.

Når arbeidsgivere velger å benytte case på nyutdannede, er det fordi det gir en kompetent søker uten relevant erfaring en god anledning til å vise seg frem.

Bruk av tester handler om at arbeidsgiveren vil danne seg et inntrykk av søkerens personlige egenskaper og/eller evner og ferdigheter, og bruker tester som et av verktøyene for å kartlegge disse.

Hva er case?

Case er rett og slett bruk av oppgaveløsning på intervju. Noen ganger vil du få spørsmål som har karakter av å være en case underveis i et ordinært intervju. Du blir for eksempel presentert for hypotetiske situasjoner og bedt om å fortelle hvordan du vil takle disse. Mer omfattende er det dersom du blir innkalt til et rent case-intervju.

Det er mest vanlig når det skal være flere intervjurunder i rekrutteringsprosessen. Da kan for eksempel annengangsintervjuet være et case-intervju, der du løser en eller flere større case sammen med andre eller individuelt. Noen ganger blir du bedt om å forberede noe på forhånd, andre ganger får du oppgaven under intervjuet.

Til nå har nok denne intervjuformen vært mest vanlig i store forretningsorienterte bedrifter, men case-oppgaver tas stadig oftere i bruk i andre typer virksomheter.

Vise - ikke bare snakke

Mange blir nervøse når de får høre at de skal løse en case. Men se heller på det som en fordel å få en case-oppgave. Det kan være vanskelig å forklare med ord hva du er blitt dyktig til gjennom mange års universitetsutdannelse. Case-oppgaver gir deg derimot en utmerket anledning til å vise hva du kan, ikke bare snakke om det.

Tenk på at du som akademiker er trent i mye av det som skal ”måles” gjennom en case-oppgave. Du kan for eksempel få vist frem evner til å strukturere informasjon, stille gode spørsmål, tenke logisk og analysere. Dette har du gjort mange ganger før - men kanskje oftest skriftlig! Den største utfordringen er derfor å takle en situasjon der dette skal gjøres i en muntlig form, under et intervju der du i utgangspunktet kanskje er litt nervøs.

Forberedelser du kan gjøre

Derfor bør du forberede deg så godt som mulig i forkant. Du vil som regel ikke få vite konkret hva oppgaven går ut på. Men ofte vil spørsmålene være relatert til selskapets bransje eller virksomhetens område, så dette bør du sette deg godt inn i. Dersom det finnes informasjon om hva slags case denne arbeidsgiveren pleier å gi, prøv å få tak i denne. I Casehåndboken (utgitt i 2010 av Kaleidoskopet) får du reelle eksempler på case-oppgaver gitt av norske arbeidsgivere i privat og offentlig sektor. Det kan også være en idé å øve på å holde en presentasjon om et faglig relatert spørsmål foran en venn.

Du kan møte case i ulike former. Man skiller gjerne mellom det som kalles ”brainteasers” – små nøtter som gis som hoderegning, gåter eller logikkoppgaver, og ”guesstimates/markedsoverslag” - mindre omfattende case der du skal løse en problemstilling litt kjapt. Mer omfattende er det som går under betegnelsen “forretnings-case”. Da handler det ofte om oppgaver som er aktuelle for den virksomheten du søker i. Du får en reell problemstilling og blir bedt om å komme med forslag til løsning på den. Søker du jobb i en virksomhet som ikke driver forretning, vil casen mest sannsynlig handle om andre reelle utfordringer virksomheten står overfor.

God kjennskap til virksomhet og bransje vil uansett være nyttig.

Tenk høyt

Formålet med å gi en case-oppgave er ikke nødvendigvis at du skal komme frem til riktig svar, det er ikke engang sikkert at et riktig svar finnes. Det intervjuerne ønsker å danne seg et inntrykk av, er hvordan du løser oppgaven. Hvordan gjøre det best mulig?

For det første: Få med deg all informasjonen de gir i starten, noter gjerne underveis. Forsikre deg om at du har skjønt problemstillingen og still gjerne oppfølgingsspørsmål. Lag deretter en kjapp plan for hvordan du vil gå frem, vis at du evner å strukturere. Plukk problemstillingen fra hverandre, bruk alt du kan om å analysere, anvende verktøy, modeller, tilnærmingsmåter. Hold deg til saken og ha fokus på det som er relevant. Og viktig: Tenk høyt underveis! Et av hovedmålene med en case er at intervjuerne skal forstå hvordan du tenker og resonnerer. Ta kontroll over situasjonen og stol på deg selv, det vil bli positivt lagt merke til.

Til slutt oppsummerer og konkluderer du. Har du blitt bedt om å gi en presentasjon av løsningen, bruk litt tid på å planlegge og strukturere dette. Har du fått en tidsramme, hold den! Blir det knapt på slutten, kutt heller ned på innhold og avslutt.

Publisert 23. apr. 2012 18:22 - Sist endret 2. jan. 2013 11:30