Statsvitenskap

Lenkesamling 1: Relevant erfaring underveis i studietiden
Studentforeninger UiO har over 300 studentforeninger
UD-praktikant Informasjon om studentpraktikantordningen i UD
Atlantis Organisasjon som tilbyr kulturutveksling i Norge og til hele verden. Internasjonal erfaring gjennom frivillig arbeid, hotellpraksis, work & travel o.l.
Internasjonal Dugnad  Verdensomspennende fredsorganisasjon som ønsker å bidra til internasjonal forståelse, fred og solidaritet, hovedsakelig gjennom å arrangere arbeids- og studentleirer.
Projects Abroad Frivillig arbeid og internships innenfor blant annet business, journalistikk og menneskerettigheter i utviklingsland, i tillegg til arbeid på skoler, barnehjem, sykehus og med dyr og natur.
Redd barna Muligheter for frivillig arbeid
Universitas Tidsskrift og media
AIESEC Praktisk lederutvikling av studenter og nyutdannede gjennom organisasjonserfaring og internasjonale internships i over 100 land. Felter: utvikling, utdanning, administrasjon og kontor, IT og ingeniør
Sommerskolen Sommerjobb i Sommerskolen i Oslo
FN FNs frivillighetsordning
One World Database for ledige stillinger og muligheter for frivillig arbeid internasjonalt
Utdanning.no Informasjon om yrker og studier
Frivillighet Norge Oversikt over frivillig arbeid
HR Norge Studentmedlemsskap og aktivitetskalender
Osloskolen Ledige deltidsstillinger
Oslo Røde Kors Oversikt over muligheter for å jobbe frivillig
The Innovation Effect TIE kobler studenter til prosjekter i næringslivet. Arbeidsgivere søker studenter fra alle fagretninger for å delta på prosjekter i deres virksomhet
 
UN Job Finder En oversikt over ledige stillinger og internships I FN

 

Lenkesamling 2: Research på jobb/bransje etter fullførte studier
Regjeringen Oversikt over departementene og andre tilknyttede virksomheter og etater.
Oslo kommune Ledige stillinger
Rambøll Leverandør av konsulenttjenester til den offentlige sektor: departementer, direktorater, fylkeskommuner og kommuner. Og også: internasjonale organisasjoner som EU, FN og Verdensbanken.
Junior i FN Juniorekspertstillinger i FN via det norske Utenriksdepartementet
Jobber i OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
Relief WEB Database for ledige stillinger innen utviklingsrelatert arbeid i en rekke land
Fylkeskommunen Akershus Fylkeskommune. Ledige stillinger
UDI Utlendingsdirektoratet skal sette i verk og bidra til å utvikle innvandrings- og flyktningpolitikken til regjeringen.
Osloskolen Ledige stillinger. Fulltid og deltid.
NAV Arbeids- og velferdsforvaltningen. Jobbmuligheter i NAV.
HR Norge Oversikt over HR-feltet, ledige stillinger
Konsulentguiden Jobbportal med oversikt over ledige konsulentstillinger
McKinsey Konsulentselskap. Ledige stillinger
Forskningsinstitutter Se oversikt over instituttsektoren hvor det jobbes med forskning og analyse, bl.a. miljøinstitutter, samfunnsvitenskapelige institutter, primærinstitutter
SSB Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har også en omfattende forsknings- og analysevirksomhet
SIFO Statens institutt for forbruksforskning. Ledige stillinger
Kommunikasjonsforeningen Interesseorganisasjon for kommunikasjonsmedarbeidere. Ledige stillinger
Journalisten Jobbportal for jobber innen journalistikk og media
Iagora  Begynnerstillinger og internships i Europa
FN FNs egen side for annonsering av jobber i organisasjonen. Begynnerstillinger er merket P1 og P2
UD  Ledige stillinger i Utenriksdepartementet, info om studentpraktikantordningen, rekruttering til internasjonale organisasjoner m.m.
Global Nettside om nord-sør-spørsmål , internasjonal utvikling og stillingsbase med jobber innen internasjonale organisasjoner, bistand m.m.
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ledige stillinger
Samfunnsviterne Eksempler på arbeidsgivere fra Samfunnsviterne

 

Publisert 19. aug. 2013 09:47 - Sist endret 13. okt. 2017 10:39