Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo

Karrieresenteret er et samarbeid mellom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo. Karrieresenteret holder til i Frederikke-bygningen på Blindern, og er et tilbud for studenter som ønsker å forberede seg på møte med arbeidslivet underveis i studietiden.

Hvem kan benytte seg av Karrieresenterets tjenester?

Studenter og nyutdannede inntil 1/2 år etter sist betalte semesteravgift til UiO har tilgang til alle tilbud ved Karrieresenteret.

Studenter/nyutdannede tilknyttet andre SiO-institusjoner, med unntak av BI og OsloMet - Storbyuniversitetet (tidligere HiOA) (som har egne karrieretjenester), kan benytte regulære kurs og drop in (CV- og søknadssjekk og intervjutrening).

Karrieresenterets tjenester for studenter og nyutdannede:

Karrieresenterets tjenester for arbeidsgivere

Se oversikt over muligheter for samarbeid med Karrieresenteret ved UiO.

Ansatte

Gisle Hellsten                   

Gisle Hellsten, leder                 
Tlf. 22 85 32 53                                 
E-post gisle.hellsten@sio.no              

 

Publisert 15. mars 2012 13:06 - Sist endret 17. apr. 2018 10:50