SHoT – Studentenes helse- og trivsels­undersøkelse

SHoT er landets største undersøkelse av studenters helse og trivsel. Undersøkelsen gjennomføres av studentsamskipnadene sammen med Folkehelseinstituttet.

SHoT 2018

Undersøkelsen sendes på e-post til heltidsstudenter under 35 år med norsk statsborgerskap, til sammen 160.000 studenter i hele Norge.

Undersøkelsen gjennomføres i et spørreskjema på nett og tar cirka 20 minutter å besvare.

  • 6. februar: Invitasjon til å svare sendes ut på e-post.
  • 20. mars: Svarskjemaet stenges.
  • 4. september: Resultatene fra undersøkelsen er klare.

Forrige undersøkelse ble gjennomført i 2014. Du kan se resultatene på studenthelse.no

Hvorfor svare?

Ditt svar bidrar til at vi kan finne ut mer om hva som påvirker helse og livskvalitet for studenter. Kunnskapen fra SHoT 2018 vil bli en unik ressurs for alle studentsamskipnader, utdanningsinstitusjoner, studentpolitikere, kommuner og beslutningstakere generelt. Jo flere som svarer, desto mer verdifull blir undersøkelsen!

Det er helt frivillig å delta og du kan hoppe over spørsmål du ikke ønsker svare på.

Helt ærlig

– vi håper du vil svare på Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018.

Svar på undersøkelsen

Hvorfor legge inn fødselsnummer i undersøkelsen?

Fødselsnummeret blir brukt som identifikasjon på at du er student, og vil ikke bli lagret sammen med dine svar. Alle data krypteres og blir behandlet sikkert etter de lover og regelverk som gjelder for personvern i Norge.

Spørsmål om undersøkelsen?

Send dine spørsmål kontakt@studenthelse.no