Opptak til enkeltemne

Sjå liste over bacheloremne med ledige plassar

Du kan melde deg på emne med ledige plassar frå 22. august kl. 9. Frist 1. september.

Sjå liste over emne med ledige plassar

Meld deg på innan 1. september.

Har du ikkje søkt om å bli enkeltemnestudent innan 3. januar?

Du kan fortsatt melde deg til ledige emne dersom du er registrert med generell studiekompetanse (GSK) i Søknadsweb eller har aktiv studierett i realfag.

Opptaket for hausten 2017 er ferdig.

Lista med ledige emne for våren 2018 blir lenka opp her på ettermiddagen 11. januar 2018. Hugs å søkje innan 3. januar.

Sjå alle emne ved UiO

Søknadsprosessen har fleire steg:

Steg 1: Søk om å bli enkeltemnestudent innan 3. januar 2018

Du kan søkje frå 15. november 2017.

Du må søkje viss du:

Last opp dokumentasjon

 • Du må laste opp dokumentasjon i Søknadsweb på at du dekkjer alle opptakskrava.
 • Har du elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB), treng du ikkje laste opp bilete av papirvitnemålet.
 • Vi kan be deg leggje fram originaldokumentasjon. Om du ikkje viser fram originalane på førespurnad, får du avslag på søknaden. Sjå også falske dokument.

Logg på Søknadsweb

Slik gjer du det i Søknadsweb.

 

Steg 2: Meld deg til ledige emne frå 12. januar kl. 9

 • Frå 12. januar kl. 9 kan du søkje på enkeltemne i Studentweb.
 • For informatikk- og realfagsemne kan du søkje frå 16. januar.
 • Først-til-mølla-prinsippet gjeld, og du får svar med ein gong.
 • Nokre emne har krav til forkunnskapar.

Logg på Studentweb

Slik søkjer du på enkeltemne i Studentweb. Gjer deg godt kjent med rettleiinga før du loggar inn.

Steg 3: Registrer deg og betal semesteravgifta

 • Registrer deg og betal semesteravgifta. Betalingsopplysningane finn du i Studentweb.
 • Fristen er 1. februar 2018.
 • Krav om Kopinor-avgifta, kr 100, blir først synleg tidleg i februar. Da får du e-post om at du må betale ho. For emne i realfag og informatikk betaler du Kopinor-avgifta samtidig med semesteravgifta.

Logg på Studentweb

Kontakt Knutepunktet

– for spørsmål om søknadsprosessen, opptakskrava eller anna praktisk

Om enkeltemne

 • Enkeltemne på masternivå
 • Aktiv studierett eller ikkje