Opptak til enkeltemne

Opptaket for våren 2018 er avslutta.

Lista med ledige emne for hausten 2018 blir lenka opp her på ettermiddagen 20. august 2018.

Sjå alle emne ved UiO

Søknadsprosessen har fleire steg:

Steg 1: Søk om å bli enkeltemnestudent innan 1. august 2018

Du kan søkje frå 15. juni 2018.

Du må søkje viss du:

Last opp dokumentasjon

 • Du må laste opp dokumentasjon i Søknadsweb på at du dekkjer alle opptakskrava.
 • Har du elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB), treng du ikkje laste opp bilete av papirvitnemålet viss du samtykker til at vi kan bruke dette i Søknadsweb.
 • Vi kan be deg leggje fram originaldokumentasjon. Om du ikkje viser fram originalane på førespurnad, får du avslag på søknaden. Sjå også falske dokument.

Logg på Søknadsweb

Slik gjer du det i Søknadsweb.

 

Steg 2: Meld deg til ledige emne frå 21. august kl. 9

 • Frå 21. august kl. 9 kan du søkje på enkeltemne i Studentweb.
 • Først-til-mølla-prinsippet gjeld, og du får svar med éin gong.
 • Nokre emne har krav til forkunnskapar.

Logg på Studentweb

Slik søkjer du på enkeltemne i Studentweb. Gjer deg godt kjent med rettleiinga og korleis du loggar inn i forkant.

Steg 3: Registrer deg og betal semesteravgifta

 • Registrer deg og betal semesteravgifta. Betalingsopplysningane finn du i Studentweb.
 • Fristen er 1. september 2018.
 • Krav om Kopinor-avgifta, kr 100, blir først synleg tidleg i februar. Da får du e-post om at du må betale ho. For emne i realfag og informatikk betaler du Kopinor-avgifta samtidig med semesteravgifta.

Logg på Studentweb

Kontakt Knutepunktet

– for spørsmål om søknadsprosessen, opptakskrava eller anna praktisk

Om enkeltemne

 • Enkeltemne på masternivå
 • Aktiv studierett eller ikkje