Endringar i spesielle opptakskrav for realfag

Frå og med opptak til studieåret 2018/2019 og 2019/2020 blir det endringar i spesielle opptakskrav til nokre studier.

Dei nye spesielle opptakskrava er:

  • Matematikk (R1+R2)

Og ein av desse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

Du kan óg dekkje dei spesielle opptakskrava med realfag frå før Kunnskapsløftet eller med fag frå høgare utdanning

Endringane gjeld for

Opptak frå og med studieåret 2018/2019:

Opptak frå og med studieåret 2019/2020:

Andre institusjonar som også endrar krava

Sjå Samordna opptak si liste over institusjonar som endrar opptakskrav til realfag

Spørsmål?

Kontakt Knutepunktet

 

Publisert 13. okt. 2016 13:18 - Sist endra 14. sep. 2017 10:32