Permisjon og deltidsstudier på Det medisinske fakultet

Du har mulighet til å søke permisjon fra studiet eller å avtale deltidsstudier for en periode. Det kan være at du har fått barn, at du skal avtjene verneplikt eller at du er langtidssyk.

Søknad

Søknaden må inneholde:

  • Personalia.
  • Hvilket program og hvilket kull du tilhører.
  • Informasjon om hvor lenge du søker permisjon eller deltid.
  • Eventuelle ønsker om å følge deler av undervisningen eller avlegge eksamen mens du har foreldrepermisjon (gjelder kun søknader om foreldrepermisjon).

Dersom søknaden sendes fra en studmed e-post adresse, er det ikke nødvendig med søkers signatur.

Søknad om foreldrepermisjon

Søknader om foreldrepermisjon behandles fortløpende. Av hensyn til videre studieløp oppfordres det imidlertid til å sende en søknad så raskt som mulig.

For andre typer permisjonssøknader finnes det ikke egne søknadsskjema. Disse søknadene kan sendes i en e-post eller i brevs form. Husk å legg ved legeerklæring eller erklæring av annen godkjent behandler ved søknader om sykepermisjon.

Søknadsfrister

De generelle søknadsfristene for permisjon og deltidsstudier ved UiO er:

  • 1. september for høstsemesteret
  • 1. februar for vårsemesteret

Medisinstudiet har egne søknadsfrister:

  • 15. mai for påfølgende høstsemester
  • 1. november for påfølgende vårsemester

Hvor skal jeg sende søknaden?

Alle studenter ved Det medisinske fakultet sender søknaden til Det medisinske fakultet, Studieseksjonen, Postboks 1078 Blindern, 0316 Oslo.

Spørsmål?

Kontakt MED-studieinfo.

 

Publisert 23. apr. 2015 12:16 - Sist endret 22. jan. 2018 14:05