Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Dette er avhengig av emnevalg, se derfor under det enkelte emnes emnebeskrivelse.

Praksis

På de fleste studieretningene er det mulig å ta ett semesters hospitantopphold i utlandet. Dette emnet AAS4900 - Internasjonalt prosjektsemester Asia og Afrika er på 30 studiepoeng og tas når man er ferdig med alle emnene i masteren på 60 studiepoeng.

Undervisningssted

Universitetet i Oslo

Eksamens- og vurderingsformer

Dette er avhengig av emnevalg, se derfor under det enkelte emnes emnebeskrivelse.

Eksamensspråk

I de fleste emnene som inngår i studieprogrammet gis eksamensoppgavene på norsk, og eksamensbesvarelsen skal som hovedregel være på norsk, svensk eller dansk. Noen emner kan være på engelsk eller et annet fremmedspråk. Emnebeskrivelsene gir mer informasjon om målform/språk i eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.

Karaktersystem

I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 14:34