Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier

Kandidater med en mastergrad i Anvendt matematikk og mekanikk vil få en moderne utdanning med ingredienser fra matematikk, ingeniørfag, naturvitenskap og informatikk i varierende kombinasjoner, med numeriske beregninger som fellesnevner. Gjennom studiet vil de få et solid faglig fundament, bred erfaring i avanserte numeriske beregninger og god øvelse i praktisk problemløsning. Med denne bakgrunnen vil de derfor være svært godt kvalifisert for moderne, teknologisk orienterte forsknings- og utviklingsoppgaver innen en rekke sektorer. Mange vil få jobb ved forskningsinstitutter (bl.a. SINTEF, Institutt for energiteknikk, Forsvarets forskningsinstitutt), i oljeselskaper (bl.a. Statoil og Hydro) og i høyteknologiske ingeniørbedrifter (bl.a. Det Norske Veritas, Aker-Kværner), men også IT-sektoren vil være et aktuelt arbeidsmarked. Dessuten er det stort behov for kandidatene i undervisningssektoren og offentlig forvaltning.

Studieprogrammet gir kandidatene et solid teoretisk og metodemessig grunnlag, og det er derfor et godt utgangspunkt for videre ph.d.-studier (forskerutdanning) og forskning.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 2. okt. 2015 14:06