Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring

Masterstudiet er på to år og består av emner og arbeid med masteroppgave. Tar du kort oppgave (30 studiepoeng) så består de tre første semestrene av emner og selve masteroppgaven i fjerde semester.

Tar du lang oppgave (60 studiepoeng), er det mer fleksibilitet. Et anbefalt alternativ er å ta tre emner i hele første semester. I andre semester er det avsatt tid til arbeid med masteroppgaven ved siden av ett emne på 20 studiepoeng, mens du i tredje semester tar ett emne på 10 studiepoeng ved siden av arbeid med oppgaven. Hele fjerde semester er satt av til arbeid med masteroppgaven.


Her kan du gå direkte til studieløpene for studieretningene:

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteroppgave/Masteremne Masteroppgave/ Masteremne Masteremne
2. semester Masteroppgave/Masteremne Masteremne Masteremne
1. semester Masteremne Masteremne Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested,  kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Matematisk institutt får mer informasjon.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i Anvendt matematikk og mekanikk

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 29. apr. 2015 10:03