Programmet tar ikke opp nye studenter

Søknadsfrist og opptak

Fra studieåret 2018/2019 er fagområdene i dette studieprogrammet videreført i studieprogrammene Mekanikk og Computational Science.