Programmet tar ikke opp nye studenter
English version of this page

Computational Science (studieretning)

Computational science er en tverrfaglig retning med spesiell vekt på numeriske beregninger og store simuleringer av et bredt spekter av problemstillinger innen fysikk, matematikk og ingeniørfag.

Studieretningen hører til programmet

Anvendt matematikk og mekanikk (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?