Programmet tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge denne retningen?

Computational science er en tverrfaglig retning med spesiell vekt på numeriske beregninger og store simuleringer av et bredt spekter av problemstillinger innen fysikk, matematikk og ingeniørfag.

Ved å anvende kjente naturvitenskaplige prinsipper kan fenomenet beskrives ved hjelp av matematiske ligninger. Vanligvis vil det være umulig å finne eksakte løsninger av slike ligninger så de må omformuleres slik at de egner seg for løsning på datamaskin. Løsningsprosessen omfatter formulering av matematiske modeller, konstruksjon av numeriske algoritmer, programvareutvikling (med vekt på beregningseffektivitet), visualisering/grafikk samt vurdering av beregningsresultatenes kvalitet. Aktuelle prosjekter kan ta for seg alle stegene i denne prosessen eller særlig fokusere på deler av den.

Flere miljøer med ulikt fokus sokner til retningen.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 18. aug. 2016 21:22