Programmet tar ikke opp nye studenter

Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Undervisningssted

Universitetet i Oslo

Eksamens- og vurderingsformer

Eksamen kan avholdes som skriftlig eksamen, muntlig eksamen, prosjektoppgave med avsluttende muntlig eller skriftlig eksamen og kun prosjektoppgave og fremføring av denne. Obligatoriske oppgaver må bestås for å kunne gå opp til eksamen. Se emnets nettside for spesifikk informasjon.

Eksamensspråk

I de fleste emnene som inngår i studieprogrammet gis eksamensoppgavene på norsk, og eksamensbesvarelsen skal som hovedregel være på norsk, svensk eller dansk. Noen emner kan være på engelsk eller et annet fremmedspråk. Emnebeskrivelsene gir mer informasjon om målform/språk i eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.

Karaktersystem

I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 14:34