Søknadsfrist og opptak

Du søker om opptak direkte til hver enkelt studieretning i studieprogrammet. Se beskrivelsen av hver enkelt studieretning for mer informasjon om søknadsprosessen.

Studieplasser

24/40 (annethvert år)