Arkeologi (studieretning)

Hvordan kan vi finne ut mer om fortidens mennesker? Arkeologer forsker på materielle levninger fra gamle samfunn

Studieretningen hører til programmet

Arkeologi og konservering (bachelor)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?