Programmet tar ikke opp nye studenter

Arkivkunnskap (årsenhet)

Hva er arkiv, når blir ”informasjon” til ”arkiv”, hvordan griper arkiv inn i menneskers og institusjoners liv og virksomhet?

Fakta om programmet
Studiepoeng:60
Studiet varer:1 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Program for studiestart

13 aug.
15:00, Universitetsplassen, Karl Johans gate 47