print logo
English

Biologi (master - to år)

Studiet handler om artenes utvikling og mangfold, om organismenes forhold til sitt miljø, og prosesser i populasjoner og økosystemer. Studiet omfatter forskningsbaserte oppgaver med felt- og laboratoriearbeid.

Hva kan du jobbe med?

  • mali_hole_skogen_250x326 Bruker utdannelsen i miljøvernorganisasjon 6. jun. 2012 10:00

    Mali Hole Skogen bruker sin kompetanse innen marin økologi i organisasjonen World wide fund (WWF), som er en stor internasjonal miljøvernorganisasjon. -Jobben min er viktig fordi vi har mange utfordringer i havområder og langs kysten. Det er blant annet store utfordringer i forhold til forvaltning av korallrev, tareskog, sjøfugl, isavhengige arter, bærekraftig fiskeri og utbygging av nordområder, sier forteller hun.

  • bilde_silje_roysland_250x333 En proff miljødetektiv 6. jun. 2012 10:00

    Jeg syns jo at jobben min er viktig, for jeg drar rundt og finner forurensning, og bidrar til at vi skal få et bedre miljø, sier Silje Røysland. Som barn gjorde hun det samme, men i mindre skala, for da var hun miljødetektiv i Blekkulf. Nå er Blekkulfcapsen byttet ut med vernehjelm og hansker. Silje Røysland har blitt proff miljødetektiv.

Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:2 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?