Programmet tar ikke opp nye studenter
English version of this page

Rutiner for innlevering av oppgaven og eksamen

Reglene for masterstudiet har sitt grunnlag i "Regler for det 2-årige mastergradsstudiet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet" fastsatt fakultetsstyremøte 6.mai 2004 med hjemmel i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. Programrådet har også anledning til å gi nærmere/utfyllende regler innenfor angitte rammer i dette regelverket eller i eget mandat.


Avslutning av masterstudiet

Det er studentens ansvar at alle faglige krav til bachelorgraden er tilfredsstilt senest semesteret før avsluttende eksamen. Dette omfatter også alle faglige krav som inngår i grunnlaget for mastergraden, inkludert forkunnskapskrav for emnene i dette grunnlagt. Avsluttende eksamen vil ikke bli avholdt før studenten tilfredsstiller alle krav.

Eksamen i det teoretiske pensumet må være bestått før avsluttende eksamen. Masteroppgaver skal leveres til trykking senest ved den dato som er satt i avtalen dersom det ikke er innvilget utsettelse av innlevering av oppgave eller gjort avtale om deltidsstudium.

Veileder, sensor og kandidat avtaler tidspunkt for eksamen som normalt er innen fire uker etter innlevering.

Innlevering:

Alle studenter skal levere masteroppgaven til DUO vitenarkiv . Dette gjøres på studentweb senest den dagen oppgaven leveres til trykking. Du får kvittering på e-post.

Trykkingen av oppgaven kan du enten besørge selv, eller du kan trykke den ved universitetets reprotjeneste. Du bestiller selv trykking på Reprosentralens side. For å kunne logge inn må du sitte ved en UiO-maskin. IBV dekker 15 eksemplarer og 15 fargesider. Om du trenger flere fargesider/eksemplarer må det oppgis en ekstra kontostreng som skal belastes i samråd med veileder.

I feltet avregningsinformasjon skriver dere inn kontostreng:  Sted: 152900 - Prosjekt: 000000 - Tiltak: 629030

Vær oppmerksom på at dekor på siden også regnes som fargetrykk.

Du kan fritt velge andre former for trykking, men kostnadene må du da dekke selv.
 

Når oppgaven er trykket, vanligvis etter 3 virkedager, skal du møte hos studiekonsulenten for informasjon om eksamen.

 

Sørg for at sensorene og veiledere får en trykt utgave av oppgaven.


Eksamen

Etter at masteroppgaven er innlevert, avsluttes studiet med en muntlig eksamen som skal avholdes innen 4 uker etter at oppgaven er levert. Veileder kontakter ekstern og intern sensor (ansatt ved UiO) når oppgaven leveres og gir melding om sensorers navn og tid for eksamen til studiekonsulenten, som deretter gjør i stand nødvendige papirer og bestiller eksamensrom. For eksterne oppgaver er det intern veileder som finner sensorer til eksamen.

Etter eksamen leveres lånte bøker, nøkkel etc. Alle må fylle ut og levere "Utklareringsskjema"  til studieseksjonen for å få tildelt vitnemål. Husk å registrere adresseforandring i StudentWeb.

Publisert 16. sep. 2013 10:52 - Sist endret 29. juni 2017 09:43