Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier

Biologer finner du på mange forskjellige arenaer i jobbmarkedet:

  • i industrien
  • i offentlig forvaltning
  • i miljøorganisasjoner
  • og i oppdrettsnæringen.

Biologer har nøkkelroller innenfor statlige forvaltningsorganer som departementer, Statens forurensningstilsyn og Direktoratet for naturforvaltning. Studieprogrammet er også godt egnet som grunnlag for undervisning i skolen.

Bachelorgraden er mer generell enn spesialisert, og hva slags jobbmuligheter du har med denne utdanningen avhenger også av dine øvrige kvalifikasjoner.Med mastergrad får du enda flere muligheter, blant annet også til forskning og mer spesialiserte oppgaver i arbeidslivet.

Avhengig av hvilke valg du gjør underveis, vil en bachelor i biologi være med på å kvalifisere deg for masterprogrammene

Etter mastergraden har du mulighet til å søke på en doktorgrad.

 

Institutt for biovitenskap har nylig foretatt en spørreundersøkelse for å få en bedre oversikt over hvor våre studenter får jobb etter endt utdanning.

Se rapport fra spørreundersøkelsen.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 22. juli 2014 09:30