Biovitenskap (bachelor)

Fra genforskning i laboratoriet til feltarbeid i Antarktis: Ved å studere biovitenskap lærer du om mangfoldet og sammenhenger i naturen og om hvordan kroppen normalt fungerer, fra organsystemer til celler og gener og hva som går galt ved sykdom. Vi bruker dataverktøy til å modellere alt fra hvordan hjernen fungerer til hvordan klimaet påvirker økosystemer. I Biovitenskap lærer du om molekylærbiologi og biologi.

Hva kan du jobbe med?

  • norith-beskjert Miljøovervåkeren som elsker å redde verden 10. juli 2017 14:35

    - Studenter har en forestilling om at man er ferdig med å lære etter universitetet, men jeg tror aldri jeg har lært så mye etter at jeg begynte her, forteller Norith Eckbo som jobber i Miljødirektoratet.

  • 151001_jo-skeie-hermansen-vortex Fra spurv til pest 10. juli 2017 14:35

    Biologen Jo Skeie Hermansen jobber som pestforsker ved Universitetet i Oslo.