Fikk jobb før han var ferdig med studiene

Erik Paulsen er en av de som har erfart at realfagskompetanse er etterspurt i markedet. Han fikk jobb som forskningsassistent før endt hovedfag, og forsker i dag blant annet på medikamenter mot visse krefttyper.

-Etter to studieår i Frankrike ved høyskolen INSA i Toulouse returnerte jeg til Norge for å fullføre utdannelsen ved UiO. Der valgte jeg biokjemi som spesialitet, og tok høsten 2004 hovedfag i biokjemi. Heldigvis for meg fikk jeg jobb ved Tumorbiologisk avdeling, Radiumhospitalet, før endt hovedfag, og har siden arbeidet der som vitenskapelig assistent.

Nå fordeler jeg tiden min på to prosjekter: 1) uttesting av nye medikamenter mot visse krefttyper, og 2) karakterisering av et spesielt molekyl som det finnes mye av i bein- og bløtvevssvulster.

Publisert 9. nov. 2016 18:34 - Sist endret 9. nov. 2016 18:34