Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet Elektronikk, informatikk og teknologi er et fulltidsstudium over tre år som gir 180 studiepoeng. Programmet har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske emner, 150 studiepoeng
  • Utviklingssemester/frie emner: 30 studiepoeng

Studieløp

6. semester INF3410 - Analog mikroelektronikk Fritt emne Fritt emne
5. semester FYS3220 - Lineær kretselektronikk INF3470 - Digital signalbehandling Fritt emne/EXPHIL03 - Examen philosophicum
4. semester FYS2130 - Svingninger og bølger/Utviklingssemester/Fritt emne FYS-MEK1110 - Mekanikk/Utviklingssemester/Fritt emne EXPHIL03 - Examen philosophicum/Utviklingssemester/fritt emne/
3. semester FYS1120 - Elektromagnetisme IN1910 - Programmering for naturvitenskapelige anvendelser MAT1120 - Lineær algebra
2. semester FYS1210 - Elektronikk med prosjektoppgaver MEK1100 - Feltteori og vektoranalyse MAT1110 - Kalkulus og lineær algebra
1. semester

og HMS-emner

IN1900 - Introduksjon til programmering for naturvitenskapelige anvendelser MAT1100 - Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske fellesemner

Utviklingssemester/frie emner

Utviklingssemester er et semester du kan være med å bygge opp selv. Ved å ta obligatoriske emner i 6.semester kan du gjennomføre 4.semester som et utviklingssemester. Du kan velge å ta frie emner ved Universitetet i Oslo, reise på utveksling til utlandet,eller Universitetssenteret på Svalbard. Reiser du på utveksling må du sørge for å gjennomføre emner tilsvarende de obligatoriske emnene ved annet lærested for å unngå forsinkelse i programmet. Frie emner ved Universitetet i Oslo kan velges fritt blant alle bacheloremnene som tilbys. 

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i Elektronikk, informatikk og teknologi

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 22. feb. 2016 13:32 - Sist endret 21. aug. 2017 10:01