Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet Elektronikk, informatikk og teknologi er et fulltidsstudium over tre år som gir 180 studiepoeng. Programmet har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske emner, 150 studiepoeng
  • Utviklingssemester/frie emner: 30 studiepoeng

Studieløp

6. semester INF3410 – Analog mikroelektronikk Fritt emne Fritt emne
5. semester FYS3220 – Lineær kretselektronikk INF3470 – Digital signalbehandling Fritt emne/EXPHIL03 – Examen philosophicum
4. semester FYS2130 – Svingninger og bølger/Utviklingssemester/Fritt emne FYS-MEK1110 – Mekanikk/Utviklingssemester/Fritt emne EXPHIL03 – Examen philosophicum/Utviklingssemester/fritt emne/
3. semester FYS1120 – Elektromagnetisme IN1910 – Programmering for naturvitenskapelige anvendelser MAT1120 – Lineær algebra
2. semester FYS1210 – Elektronikk med prosjektoppgaver MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester

og HMS-emner

IN1900 – Introduksjon til programmering for naturvitenskapelige anvendelser MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fra høsten 2018 får emner i realfag (unntatt informatikk) nye spesielle opptakskrav. Emner i biovitenskap får nye krav fra høsten 2019. Les mer om hvilke krav som gjelder på hver enkelt emneside.

Hvis du fikk opptak på programmet før høsten 2018, vil du være unntatt fra de nye kravene når du tar emner på dette studieprogrammet.

Les mer om hva som gjelder for deg.

Obligatoriske fellesemner

Utviklingssemester/frie emner

Utviklingssemester er et semester du kan være med å bygge opp selv. Ved å ta obligatoriske emner i 6.semester kan du gjennomføre 4.semester som et utviklingssemester. Du kan velge å ta frie emner ved Universitetet i Oslo, reise på utveksling til utlandet,eller Universitetssenteret på Svalbard. Reiser du på utveksling må du sørge for å gjennomføre emner tilsvarende de obligatoriske emnene ved annet lærested for å unngå forsinkelse i programmet. Frie emner ved Universitetet i Oslo kan velges fritt blant alle bacheloremnene som tilbys. 

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i Elektronikk, informatikk og teknologi

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 22. feb. 2016 13:32 - Sist endret 4. mai 2018 19:01