Programmet tar ikke opp nye studenter

Hovedfagsoppgaver ved avdeling for ernæringsvitenskap

NB: Oversikten er basert på de oppgaver vi har i vårt arkiv. Det kan derfor være kandidater som ikke finner sin oppgave nevnt her. Oppgaver merket med * er skrevet på artikkelform Oppgaver med klausulering kan ikke lånes fra vårt arkiv før klausuleringsperioden er over.  

Oppdatert pr 21. mars 2011 

A

Ajmi, Lisa Berg                        Effects of hydrogenated fish oil in experimental colorectal carcinogenesis in A/J  mice.

Almeida, Renata                    An Initial mapping of the CB2 KO mice phenotype. 

Amland, Anne Gaarder            Kosthold for småbarn. En undersøkelse av mattilbudet til barn som går i kommunale heldagsbarnehager i Asker og Bærum.

Andersen, Kristen B.               Udskillelse av retinol-bindende protein fra stellaceller.

Andersen, Kristine                   Sosioøkonomiske forskjeller i kostvaner blant 9- og 15-åringer i

                                               Oslo.

Andersen, Lene Frost              Energiintag målt med en nyudviklet kvantitativ madvare- frekvensskema.

Andorsdottir, Gudrid               Protein quality, methionine supplementation and fat levels in starter diets for salmon fry.

Andresen, Ellen Cecilie           A human rights-based approach to assess disadvantaged mothers´experience with a nutrition supplementation programme provided at primary health care clinics.

Antonsen, Janne L.                  Kosthold blant 9- og 15-åringer i Oslo, forskjeller mht alder og fysisk aktivitetsnivå.

Antonsen, Roger A.                 Jernstatus, kostutvikling og kosthold med særlig vekt på jerninntak blant friske fireåringer.

Araldsen. Hege                        Mat, helse og kultur. Oppfatninger omkring mat, kosthold og helse blant vietnamesiske flyktninger i Norge.

Arntsen, Borghild                    The lipid storage droplet roteins ADFP and LSDP5 - PPARa target genes in metabolic tissues.

Arsky, Gunn Helene                 Kosthold, kostholdutvikling og jernstatus blant friske ettåringer.

Aune, Dagfinn                          Meat consumption and the risk of cancer.

Aurvåg, Anne Karin                Status of fat-soluble vitamins in breast-fed preterm infants. Evaluation of a modified vitamin A supplementation regimen.

Austenaa, Liv M.                     Potentiation of onterferon-y-elicited nitric oxide pproduction by retinoic in the murine macrophagelike cell line RAW264.7

Aven, Lene                              The effects of hyperglycemia and advanced glycated end productsbovine serum albumin (AGE-BSA) on matrix-degrading enzymes in kidney eppithelial cells in vitro.

Aanestad, Cathrine B.              Evaluering av en abonnementsordning for frukt og grønnsaker i grunnskolen.

Aarum, Anne Kathrine             Jernstatus og kosthold hos en gruppe kvinner i barneproduserende alder.

Aas, Anne-Marie                     Livsstilintervensjon i behandling av type 2-diabetes - en kontrollert randomisert studie.

 

B

Bæck Henning; Camilla            Type III hyperlipoproteinemi effekt av ulike kostintervensjoner.

Balstad, Trude                         Characterization and Atherorotective Function of HDL3 in FHPatients.

Bech, Ellen Marie                    Effekt av foring med rapsolje og carnitin på omsetningen av lange fettsyrer i hjertet.

Bechensteen, Brit T*               Den stille kjøkkenrevolusjonen.

Beckman, Sissel L.                  Blodtrykksbehandling uten medikamenter.

Berg                                        Mitokondriell fettsyreoksydasjon i brunt fettvev.

Berg, Ole                                 Genetic regulation of S3-12 (S3-12 is a novel PPARa target gene in muscle cells)

Berglund, Camilla Neerland      Effekten av hyperglykemi og metylglyksal på syntesen av proteoglykaner i epitelceller fra distale tubuli in vitro.

Berven, Lise                            Effects of hyperglycaemia in primary human macrophages.

Bilet, Lena                                Effects of acute elevation of circulating fatty acids on cardiac lipid accumulation and cardiac function.

Bindesbøll, Christian                LXRα in the aging process.

Biong, Anne Sofie                    Fettsyre sammensetningen i serum kolesterylestere og triglyserider, og risiko for hjerteinfarkt.

Birkeland, Eline                        Testa ispaghula ved mageplager hos pasienter med diettbehandlet cøliaki.

Bjelland, Mona                        Informasjonsmateriell om matvareallergi og matvareintoleranse: en prosessevaluering.

Bjerkan, Kirsti                         Svingninger i blodglukose etter inntak av karbohydrat holdige drikker under fysisk aktivitet.

Bjørnstad, Eyvin                       Jernstatus og  kosthold hos 13- og 14-åringer i Finnmark.

Bjørnådal, Linn M.                    Kostholdet blant sykelig overvektige kvinner og effekt av lavkaloridiett blant overvektige kvinner med PCOS.

Bondhus, Sissel                        Større sykdomsmodifiserende effekt av faste enn ketogen diett ved revmatoid artritt.

Bottolfs, Marte                         Mattilbudet i ungdomsskolen. En undersøkelse av skolemåltidet blant elever i Vestfold.

Boyhan. Linda                          Forekomst av spiseproblemer og ernæringsstatus hos premature barn.

Brantsæter, Anne Lise              Fettsyresammensetning versus mengde. Effekter på lipoproteiner og homocystein i serum.

Brenne, Elsie A.                       Frukt og grønt på skolen.

Briseid, Thale M. Aannerurud  Gjennomførbarhet av prosjektet "Forebyggelse av lårhalsbrudd" - en pilotstudie.

Brunvoll, Sonja                        Elongation factor eEF1A1; a novel PKA C subunit interaction partner?

Brønner, Kirsti W.                   Sammenhengen mellom faktorer i kosten og grad av symptomer på schizofreni.

Braaten, Ida                             Makrofager og diabetes.

Bueso, Anne Kørner*              Dietary intake and overweight among adolescents with asthma. Acomparison with healthy control subjects.

Bugge, Kari H.                         Livsstil, kosthold og risiko for hjerte- og karsykdommer.

Bærug, Anne                           Kosthold, jernstatus og infeksjoner hos spedbarn.

Bø, Rose-Linn                         Individer med gastric bypass-kirurgi: Effekt av kost- og aktivitetsveiledning på risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og diabetes type 2.

 

C

Chawla, Alka Kaur                  Gestational diabetes mellitus among South Asian women in Norway.

Covrig, Marioara                    Polystatic ovary syndrome. Diet, micronutrient status and eating behaviour.

 

D

Dahl, Lisbeth                           Lysofasfolipaseaktivitet i humane minicytter.

Dahl, Tuva B.                          Transcriptional regulation of genes in the cholesterol metabolism by bluberry juice

Damman, Siri                           Matsikkerhet og mestringsstrategier i en gruppe fiskerhushold i Nigerelvas innlandsdelta i Mali, Vest-Afrika.

Dizdarevic, Lili L.                    Membranlokalisering og aktivitet av de katalytiske subenhetene Ca1 og Cß2 av PKA i humane immune celler.

Drilen, Tove                            Nutritional status of haemodialysis patients.

Drivdal, Lill Monica                 Aagenæs syndrom. Kosthold og ernæringsstatus en matchet kontrollstudie.

Drøpping, Oddveig F.              Inntak av kunstige søtstodd hjå barn og unge under 19 år med diabetes mellitus type 1.                       

Dueland, Svein                        Omdannelse av vitamin D3 til 25-OH-D3 i isolerte hepato cytter og kupffer celler fra raklittiske rotter.

Dyrendal, Hanne                      Molekylære mekanismer involvert i cellulært opptak av eicosapentaensyre

Døvigen, Kjersti                       Oksydativ metabolisme i isolerte brune fettceller fra marsvin.

 

E

Ebner, Andrea                         Nutritional behavior among children. Predicters of childrens food habits and choices.

Eidheim, Idunn                         Kjemiske og biologisk evaluering av 26 forskjellige soyavarieteter dyrket i Tanzania.

Ekornes, Monica                      Kosthold ved claudicatio intermittens.

Ellingvåg, Asta                          Kosthold og ernæringsstatus hos svært premature barn - en oppfølging ved 20 måneders alder.

Elvebakken, Kari T.                 Overvevektsproblemer hos kvinner.

Enany, Mahmoud                     Serum phospholipid fatty acids and coronary heart desease.

Engene, Parasto                      Effekt av daglig kostregistrering på vektreduksjon og endringer i metabolske og inflammatoriske parametre. 

Engesveen, Kaia                       Monitoring the realisation of the human right to adequate food.

Eskild, Winnie                          Metabolism of albumin derivatives in isolated non-parenchymal rat liver cells.

 

F

Fagerli, Rønnaug A.                 Kosthold og jernstatus hos ettåringer tilknyttet Fjell helsestasjon.

Falch, Line                               Klinisk tverrsnittundersøkelse av momosystin og lipidstatus hos kvinner med  reumatoid artritt versus friske.

Fange, Ingrid M.                      Kadmium i kostholdet.

Fjeldheim, Berit N.                   Fettsyreomsetning i lever og hjerte hos rotter studert ved hjelp av   acylcarnitinmålinger etter foring med rapsoljer og herdet marint fett.

Flaaten, Vigdis                         Kosthold og overvekt blant barn og unge med type 1 diabetes.

Folmer, Marianne                    Vil intag av flerumættet fedt øge det oksydative stress hos mennesker?,- og kan hvede-selen modifisere dette?

Fredriksen, Jannicke                Treatment of hyperliidemia in HIV-infected patients receiving highly active antiretroviral therapy.

Føllesdal, Ingrid                       Sekresjon av enzymer i den humane tarmcellelinjen CaCo-2.

Førli, Liv                                  Effekt av kostforandringer på serumkolesterol, serumtriglycerider og blodtrykk.

 

G

Gardseth, Ingrid Falkum           KOLS og underernæring: En undersøkelse av ernæringsintervensjon ved Røros

                                                rehabiliteringssenter.

Gharagozlian, Sedegheh           Ernæring og tykktarmskreft, med spesiell vekt på tykktarmens

                                               bindevev.

Gislason, Jon                           Faktorer som påvirker nitrat/nitrittinnholdet i vegetabiler og nitratets betydning for personbelastningen av nitritt.

Gimse, Gislaug M.                  Social inequalities and differences in social characteristics in infant feeding practices among Norwegian 6 months old infants.

Glomnes, Elin Sørli*                  Determinants of adolescents` soft drink consumption

Granli, Gry                               Iodine deficiency and intake of food and nutritients in women of childbearing age, Oussoubidiania, Western Mali.

Granlund, Linda                       Absorpsjon og metabolisme av fullhydrogenert fiskeolje.

Grimstad, Ann Louise              Folic acid fortification of foods. Estimated intake of folate from different fortification scenarios in Norwegian population groups.

Grynne, Birthe                         Palmitoyl - CoA-synetase i brunt fettvev.

Grønnerud, Torhild L.              Kosthold og vitamin D-status hos norske ettåringer.

Gudem, Hilde                           Kosthold for pasienter i hemodialyse.

Gunnarsen, Torhild                   Kosthold og svangerskapsutfall i ulike områder av Oslo.

Gørbitz, Christine                     Kostbehandling av personer med primær hyperkolesterolemi.

H

Ha, Lisa                                   Kartlegging og evaluering av perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) til entral ernæring hos hjerneslagpasienter i Østfold.

Hagen, Bente F.                      Vitamin E i subtraksjoner av lever. Effekt av alkohol.

Halvorsen, Margrete                Mat i skolen.

Hamelten, Tina H-                   Fekalvann og DNA-skade i CaCo-2 celler.

Hansen, Øyvind                       The meal frequency project. The effect of meal frequency on body composition during 12-weeks of          

                                               strength training.

Hansen-Møllerud, M               Blodsukkerstigning etter sjokoladespising hos ungdom med diabetes type-1.

Hanvold, Susanna E.                Vekstreduksjon ved helseskadelig overvekt.

Haug, Anna                             Fettsyreflux gjennom plasma hos rotter med ventromediale hupothalamiske lesjoner.

Haug, Live Torgersrud            Trender over tid i norske toåringers kosthold (Småbarnskost 1999 og 2007)

Haugen, Ruth                           Kolesterolforestrering in vitro i tarmucosa fra rotter.

Haugen, Thomas S.                  Peroksiomal omsetning av adrensyre.

Hatløy, Anne                            Kosthold og ernæring blant tamashekbarn mellom ½ og 5 år i nærheten av Gossimaren i Mali.   

Hay, Gry                                  Kosthold og jernstatus hos norske toåringer.

Helle, Christine                        En kostholdsundersøkelse av norske toppidrettsutøvere i utholdenhetsidretter

Henjum, Sigrun                        Dietary Intake and other Factors in the Etiology of Malnutrition.

Henriksen, Christine                 Kosthold og vitamin D status blant gravide pakistanere i Oslo.

Hesselberg, Edith B.               Effekten av ulike koster på spiseatferd etter legemiddelassistert røykeslutt.

Heyerdahl, Ella Marie               Infant young children feeding practices in Western China 

Hillesund, Elisabet R.               Kosthold og ernæringsstatus med vekt på tiaminstatus hos en gruppe barn og     ungdom med cerebral parese.

Hilsen, Marit                            Use of vitamin-and mineral food supplements among pregnant women,

Hjartåker, Anette                     Kosthold og kostholdsrådgjevning i ei reresentativ gruppe sjukepleiarar.

Hjelkrem, Kristiane                 Perceptions of slimming among adolescent girls.

Hjorth, Marit                            Astaxanthin: a putative modulator of DNA damage and repair.

Holm, Sverre                           Central role for LXRa in insulin stimulated fatty acid synthesis in adipose tissue.

Holmlund, Heidi                       Validering av et kort kostspørreskjema brukt blant 4.- og 8. klassinger i UNGKOST-2000.

Holvik, Kristin                         What impact does caffeine intake have on bone mineral density?

Hope, Marianne                       En uke åpen provokasjon med hvete hos personer med udefinert matintoleranse,  med klinisk og immunologisk karakterisering.

Hovland, Ellen-M.                   Kosthold og jernstatus hos norske toåringer.

Huse, Per                                Analyse av fettsyreoksydasjonen i brunfett-mitokondrier hos marsvin ved tilnærmet maksimal steady-state hastighet.

Hussain, Aysha                        Obesity in the eye of the beholder - Body size preferences among Pakistani women in Norway with a high risk of diabetes.

Høidalen, Anne                        Nuclear receptors in malignant B lymphocytes.

Høisæther, Elisabeth A.            Mothers and children - as targets for two nutrition supplementation programs in South Africa.

Hågå, Marianne                       Fiskens plass i våre hjerter. En studie av fiskeforbruk, spisemønster og holdninger til fisk i den norske befolkning.

I

 

J

Jacobsen, Bjarte K.                 Fettsyresammensetningen i fettvevet og plasmaets frie fettsyrer

                                               hos en gruppe menn i Oslo-undersøkelsen.

Jansson, Nina L.                     Short term hormononal regulation of the amino acid transporter system in human                                     placenta 

Jallow, Isatou                          Infant and child feeding practices in a rural and an urban community in the Gambia.

Jebens, Einar                           Isolering og identifisering av syreløselige frie aminosyrer og peptider i brunt fettvev  fra nyfødte marsvin.

Jeber, Siri Helene                    Cloning of adiponectin receptors and their mRNA expression in HepG2 cells; effects of fatty acids, nuclear receptor ligands and adipokines.

Johansen, Karianne S.            Changes in food habits perceptions and motivation for healthy eating.

Johansen, Lise Marie               Effets of Methylglyoxal, TNF-α and IL-1α  on Proteglycan synthesis in human endothelial cells in vitro

Johansen, Siril G.                     Effect of foods on basal LPS induced NF-κB activity.

Johansson. Lars                       Kostholdets betydning for dødeligheten av hjerteinfarkt i Norge de siste 100 år.

Johnsen, Lene R.                     Energy expenditure estimated by actireg and heart rate monitor - a comparison to indirect calorimetry.

Johnsen, Line K.                      Kostendringer hos pasienter med hjerte-og karsykdom.

 

K

Kahra, Terhi                            Use of supplemental folic acid and folaterich foods by a group of pregnant women in the district og Ringerike Hospital. Survey and two case reports.

Karlsen, Marlene B.                 Kostholdsundersøkelse blant 6-10 åringer som har kumelksallergi.

Kaur, Baljit                              Fatty acid uptake by MDA-MB-231 breast cancer cells. Effects of insulin, TNF-α, adiponectin and leptin.

Kigen, Kaja Marie                    Evaluation of instruments for investigating adolescents´food environment.

Kjekshus, Elin                          Effects of vitamin E deficiency on cholesterol metabolism and atheroselerosis in the  LDL-receptor deficient WHHL-rabbit.

Kjærnes, Unni                         Effekten av sulfhydryl reagenser på opptaket av L-carnitin i en etablert cellelinje   (CCL 27).

Klepp, Knut-Inge                     Helse-undervisning i grunnskolen: "kuult" eller "kjipt"?

Knag, Therese                         Har inntak av grønne grønnsaker betydning for benmassen?

Knudsen, Ingvild P.                  Effect of Plant Extracts on Basal and LPS-induced NF-kB activity.

Koivisto, Anu                           Weight reduction, body composition, thyroid hormones and basal metabolic rate in elite athletes.

Kolberg, Marit                         Addivite and synergistic modulation of LPS-induced NF-κB activity by dietary plant extracts.

Kolset, Svein Olav                   Endocytose i isolerte leverceller.

Kristensen, Anne M.                Validering av prekodet kostdagbok med tilhørende bildebok blant en gruppe 13- åringer.

Kristiansen, Tormod                 Metoder for kvantitativ bestemmelse av 25-hydroksyvitamin D3 og 1,25 dihydroksyvitamin D3.

Krogdahl, Åshild                      Effekt av roteinhibitorer fra soyabønner på pancreasproteinaser fra menneske og   rotte.

Kvaavik, Elizabeth                   En forundersøkelse til prosjektet "Forebyggelse av lårhalsbrudd". Inntak av kalsium og vitamin D på sykehjem i Oslo.

Kvammen, Janne A.                Kosthold, fysisk aktivitet og beinmasse hos norske kvinner i alderen 20 til 30 år.

Kvehaugen, Anne S.              Cardiovascular health in mothers and offspring after pregnancies complicated by preeclampsia and diabetes mellitus. Focus on physical activity.

Kvendbø, Eva                          The effect of antioxidant-rich juice on biomarkers of antioxidant status and oxdative stress in endurance exercise.

Kverndokk, Kirsti                    Kosthold og vitamin D-status blant norske 2-åringer.

Kverneland, Magnhild             Prostate cancer, phytichemicals, long-chain omega-3 fatty acids and oxidative stress.

Kårstad, Mari Helene               Perceptions of healthy eating among Pakistani immigrant women i Oslo; influences on dietary habits.

 

 

L

Landaas, Vibeke Ø.                 Ekspresjon av retinolsyrereseptorer under tidlig forsteutvikling hos barn.

Lande, Britt                              Saltinntak og- kilder.

Langleite, Torgrim L.               Olive oil and DNA damage.

Larsen, Camilla V.                   Identification and characterisation of novel protein kinase A CB splice variants expressed in NT2-N cells differentiated by retinoic acid.

Larsen, Linn Therese            Intake of vitamin D in relation to cognition in the elderly. The Hordaland health study

Larsen, Marte G.                     Oksidasjon av CLA-isomerer i peroksisomer og mitokondrier isolert fra rottevev.

Laukeland, Camilla M.             Hvordan påvirker livsstilintervasjoner med fokus på kosthold og fysisk aktivitet risikofaktorer for type 2-diabetes hos en gruppe risikoindivider?

Lessner, Hanne                       Reported food and energy intake among morbidly obese women, and the effect of a low-calorie-diet among obese women with PCOS. 

Liabø, Janne                            Studies of the metabolism of polyunsaturated fatty acids in kidney cells, and the   relation to hypertension.

Lian, Henrik                            The myokine interleukin-7 may influence differentiation and migration of cultured satellite cells.

Lien, Inger Lillevold                  Kostholdsundersøkelse blant en gruppe studenter på Blindern.

Ligaarden, Solveig C.               Effekter av gallesyrer på colonkarsinom cellelinjene HT-29 og CaCo-2.

Liljeberg, Helena                      Mineralæmmens associering med kostfiberkomplex i kornmjøl.

Lillegaard, Inger T.                   Relativ validitet og reproduserbarhet av et kvantitativt matvarefrekvensskjema brukt  blant elever i videregående skole.

Lindseth, Inge                          Postprandial blood glucose, hormones and food intake.

Lindmark, Marianne                 Litokolsyre og sulfatert litokolsyre effekt på kreftparametere i CaCo-2 celler.

Lindvig, Henriette Walaas        Risk factors for cardiovascular disease and death in familial hypercholesterolemia.

Lode, Kristin E. Ruud             Effekten av kiwifrukt på systolisk og diastolisk blodtrykk hos personer med høyt normalt blodtrykk og mild hypertensjon.

Lode, Åshild Margrethe          Effekt av proteinrik versus fettredusert kost på endring av vekt og kroppssammensetning fire uker etter varenicline-assistert røykeslutt.

Lorentsen, Nina                       Kosthold, livsstil og metabolsk kontroll blant barn og unge med type 1 diabetes.

Lorentzen, Sissi Stove            Perioperative nutritional supplementation in patients with colorectal cancer: a pilot study.

Lund, Joanna S.                       Studier over 9, 6. og 5 desaturaser i rottelever og tarm. Effekt av klofibrat og partielt hydrogenert fiskefett.

Lund, Joanna og

Ruyter, Bente                          Utvikling av metoder for subcellulær fraksjonering og nycodenz gradientsentrifugering      av enterocytter fra rotte tynntarm.

Lund, Nicolai A.                      Vektrelatert atferd og holdninger blant 6-klassinger og foresatte i det første året av HEIA-undersøkelsen.

Lund-Iversen, Kaja                  Bruk av informasjons-og kommunikasjonsteknilogi i heimkunnskap som en strategi i  det helsefremmende ernæringsarbeidet overfor barn og unge - muligheter og begrensninger.

Løken, Tove E.                        Ernæring i helse- og bygdeutvikling.    

Løseth, Jojan K.                      Utnyttelse av matrix CoA under fettsyreforbrenning fra brunt fettvev.  

 

M

Madar, Ahmed A.                   Kosthold og jernstatus hos somaliske barn (2-4 år) i Osloregionen.

Manu, Alhassan A.                  Nutrition, agriculture and gender division of labour in a seasonal perspective: The case of Tanzania.

Mathisen, Roger                      Identification of the lipid dropletassociated protein adipophilin as a novel liver X  receptor target gene.

McKenna, Julia                       Bone health and nutritient intake 2 to 5 years after biliopancreatic diversion with duodenal switch.

Medin, Anine C.                      Nutrition during pregngncy: How maternal life style factors affect the risk of macrosomia.

Meen, Astri Jeanette                Effects of hyperglycaemia on nucleocytoplasmic O-linked glycosylation in HUVEC.

Melbostad, Kari S.                  Vedlegg til matvarer i plastemballasje.

Melby, Elisabeth Lind              Jern- og vitamin D-status hos nyfødte barn i Norge.

Mellin-Olsen, Tonje                 Endringer i matvaner ved migrasjon.

Meltzer, Helle M.                     Selen - en bio tilgjengelighetsstudie.

Mikkelsen, Tirill Gaare             Inntak av omega-3-fettsyrer blant barn med atopisk eksem.

Moen, Inger E.                        Kosthold sett i forhold til mulige risikofaktorer assosiert med tykktarmkreft.

Morseth, Marianne                  Evaluation of the nutrition- and Vitamin A supplementation programs in the Western Cape Province of South Africa: Primary health clinic staff.

Mugaas, Sissel                         Maternal intake of energy, macronutritients and fiber during pregnancy, and relation to maternal anthropometry

Muller, Hanne                          Hemming av acyl-coA retinol acyltransferase (arat) med all-trans retinsyre. Studier på tarm og lever fra rotte og menneske.

Muryn, Cathrine                      Perceptions of food, health and body ideal in the context of urbanisation and western influence.

Myrvoll, Eli Anne                    Fedmeoperasjon

Møllen, Kari S.                        Kostvaner, kunnskap om kosthold og kostrådgivning blant helsepersonell.

Møller, Kristine                        Analysis of immune cell infiltration in white adipose tissue sites before and after bariatric surgery - pilot study.

 

N

Narverud, Ingunn                     Early atherosclerotic markers in children with familial hypercholesterolemia.

Nerland, Henriette K.              Weight loss and changes in cardiovascular risk markers.

Nes, Mari                                Ernæringssituasjonen til en gruppe enslige eldre bosatt i indre Oslo.

Nguyen, Linh P. D.                  Kosthold og ernæringsstatus med vekt på fettløselige vitaminer hos pasienter med kronisk leversykdom før og etter levertransplantasjon.

Nilsen, Inger Katrin                  Forekomsten av nedsatt laktosefordøyelse og laktoseintoleranse

                                               blant 70-åringer i Gøteborg, Sverige.

Norheim, Frode                      Myokines - peptide hormones from skeletal muscle.

Notte, Maria Di                       Forbedring av kosthold, ernæringsstatus og spisesituasjon hos sterkt funksjonshemmede barn.

Nti, Christina A.                       Improving the protein quality and quantity of a Ghanian weaning food using cowpeas.

Nygård, Bjørg Lohne               Solanin i norske poteter.

Nymo, Siren                            Kosthold blant personer med nedsatt glukosetoleranse.

Nymoen, Lena Lie                   Soft drinks, sweets, and sugar - tracking and lifestyle: The Oslo Youth study.

Nysæther, Hilde                       Faktorer assosiert med tidlig introduksjon av tilleggsnæring til brysternærte barn - en undersøkelse blant et utvalg norske kvinner.

 

O

Odden, Nancy                         Lipid metabolism in rat kidney with a special focus on hypertension.               

Olafsdottír, Anna E.                 Opptak av vitamin E i plasma og levkocytter hos kaniner og "Watnabe heritable hyperlipidemic" kaniner.

Oldertrøen, Ingrid                    Effekt på kroppsvekt, kostdata, diabetes type 2 og diabetesmarkører etter ekstra oppfølging i grupper 1,5 år etter gastric bypassoperasjon.

Omsland, Tone K.                   Effekt av CML-BSA (Ne_ (carboxymethyl) - lysine bovine serum albumin) og høye glukosekonsentrasjoner på proteglykansyntese i dyrkede nyreceller.

Oshaug, Arne                          Studier i acryl-coA: Kolestrol acyltransferase i mucosa fra tynntarm hos rotte.

Otnæss, Siv                             Expression of selenoenzymes in transfected cells exposed.

Ottesen, Marte                        Self-percieved food security among school-adolocents in a rural

                                               area of Northern Tanzania.

Ottestad, Inger*                      Inflammatory markers and antiatherogenic properties of triglyceride-rich HDL3

                                               in FH-patients.

P

Paoli, Marina de                      Uji vakimea, an optimal weaning food? The potential use in a village setting in Tanzania.

Parr, Christine L*                    Validation of the second version of a quantitative food frequency questionnaire for use in Western Mali.

Paulsen, Mari Mohn                Trend over tid i kostholdet til 6 måneder gamle spedbarn i Norge.

Paulsen, Irene Teigen             Effekt av fisk og selenrik hvete på blødningstid og effekt av fisk på lipidprofil i  blodet.

Pedersen, Marit K.                  Effect of phytochemical-rich foods on in vivo BF-kB activity in transgenic reporter mice.

Peersen, Charlotte                   Å være avhengig av andre for å få mat.

Pichler, Birgit                           Adolescents nutitional behavior.

Poleszynski, Dag V.                 Oralt tilskudd av L-carnitin hos friske kvinner: Virkninger på arbeidskapasitet og blodlipider.

Pollestad, Magnhild L.             Validering av energiinntak målt med prekodet dagbok hos en gruppe 13-åringer ved  hjelp av energiforbruk målt med ActiReg. Samt evaluering av to spørsmål om fysisk aktivitet.              

Q

 

R

Rao, Nima Naolene                Breast feeding and sociodemographic factors in rural Tanzania.

Rebnord, Hege M.                  Kosthold og hjerteinfarkt

Reichelt, Wenche H.                Enzymatisk regulering av fettsyreelongeringssystemene i rottelevermikrosomer. 

Reiersen, Hanne                    Effect of dietary plant extracts on EpRE-dependent transcription.    

Reine, Trine Marita                  Effects of hyperglycemic and inflammatory conditions on proteoglycan synthesis in cultured human endothelial cells.                  

Riis, Grete                               Innholdet av en del næringsstoffer i kosten hos en tilfeldig gruppe menn i Oslo bestemt ved dobbeltporsjonsmetoden.

Robertson, Polly                      Assesing dietary intake in type 2 diabetes mellitus.

Rudihaugen, Julie                     Gluten intolerance without celiac disease.

Ruud, Heidi, K.                       Cloning of adiponectin receptors and their mRNA expression in HepG2 cells; effects of fatty acids, nuclear receptor ligands and adipokines.

Ryberg, David                         Om sitronsyre-syklus I mitokondrier fra brunt fettvev. Regulering og funksjon.

Ræder, Hanna                          Transcriptional regulation of the LSDP5 gene 

Rørtveit, Torill                          Studier av 9,6, og 5 desaturaser i ørret- og kveitelever. Effekter av ulike fettdietter.

Råberg, Marte Karoline           Kostholdsendringer blant voksne innvandrere i Oslo i relasjon til integrering i det norske samfunnet.

 

S

Saarem, Kristin                        25-Hydroksyvitamin i D3-Ia hydroksylase fra nyremitokondrier fra rakittiske griser.

Sannan, Siv Tone                     Etniske forskjeller i kostvaner blant 9-åringer og 15-åringer i Oslo.

Sem, Stine Wohl                      En kostholdsundersøkelse hos en gruppe hjemmeboende eldre i Oslo, med spesiell henblikk på vitamin D status.

Shobaki, Hamdan H.               25-Hydroxyvitamin D3-24-Hydroxylase in rat kidney mitochondria.

Siqveland, Olaug                      Iron availability.

Silkoset, Unni                          The right to adequate food for schoolchildren. An approach through locally managed school canteens in Dankpen, Togo.

Sjøen, Rolf Jarl                        Vitamin D status hos elder på aldersinstitusjoner i Oslo.

Skaane, Ole                             Okysdative prosesser i brunt fettvev fra rotter.

Skarapps, Anette                    Myokine production and secretion in cultured human skeletal muscle cells.

Skuterud, Kari                         Kostholdet hos pasienter med risiko for kreft i tykk-og endetarm.

Skåra, Bjørg Berge                  Tilpasning av kosten i diabetesbehandlingen.

Skårer, Camilla                        En metodevurdering av spørsmål stilt ved 16-,18-, og 19-års alder i den  longitudinelle spørreundersøkelsen; "Voksen i år 2000".

Slettahjell, Hanne Bjørg           Validation of a semiquantitative food frequency questionnaire used among 1.5- to 3-year-old Norwegian children

Slott, Malene                           Kostvaner blandt en gruppe gravide i Oslo. Er gravides kost en risikofaktor for præeklampsi? De preliminære resultater av "Aker studien".

Slåttholm, Mari A.                   Hvilemetabolisme og næringsinntak hos en gruppe barn og ungdom med spinal muskelatrofi og Duchenne muskeldystrofi.

Smedshaug, Guro B                Vitamin D-status og muskelstyrke hos institusjonaliserte eldre.

Solbu, Sverre                          En diskusjon omkring jernstatus, kosthold og levevaner hos kvinnelige elever ved en videregående skole i Oslo.

Sommernes, Mary-Ann            Dietary antioxidant intervention in smoking middle-aged and elderly men.

Sparr, Ingrid H.                       Effekten av et kolesterolreduserende kosthold i svangerskap på blodlipider hos gravide og deres nyfødte barn.

Steen, Merethe                       Omsetning av spesielt lange monomettede fettsyrer. Konkurranse mellom rukasyre og oljesyre oksydasjon i rottelever mitokondrier.

Steen, Sissel Hodne                 Ernæring, mat og kultur hos Kaingang-indianere i Toldo Guarila, Sør Brasil.

Strandskogen, Cathrine Å.       The role of lipid storage droplet protein 5 in liver of diet induced obese and insulin resistant mice.

Stray, Katinka                         Myokine secretion in cultured human skeletal muscle cells.

Stupar, Dijana                         The nutrition transition and the rights to adequate food for adolescents in South Africa.

Stølen. Linn Helene                 Akrylamid i mat: Korrelerer estimert kostinntak med biomarkører i mat? 

Sundfør, Tine Mejbo               Effekt av endring i kosthold på endotelfunksjon hos unge voksne med økt risiko for aterosklerotisk hjertesykdom.

Svendsbøe, Liv J.                    Effekten av kostholdsråd gitt i løpet av svangerskaper på risikofaktorer for hjerte- og karsykdom hos mor og barn: 6 måneder etter fødselen.

Svendsen, Mette                     The low fat diet in Norwegian children with a hypercholesterolemia: a dietary evaluation with special regard to the intake of folate and vitamin B12.

Særvold, Svein                        Rotter med ventromediale hyothalamiske lesjoner.

Søyland, Knud                        Karbohydratomsetningens betydning for regulering av fødeinntaket.

 

T

Tamburstuen, Margareth         Effect of leptin on differentiation of osteosarcoma cells.

Tangen, Kine                           Effekt av et organisert vektreduksjonsprogram på risikofaktorer for hjerte- 
                                                og karsykdom

Tangvik, Randi J.                     Ernæringsstatus etter Colonreseksjon. Effekt av postoperativ kostintervensjon.

Taugbøl, Anne G.                    Betydningen av god ernæringsstatus for gjennomføring av kjemoterapi hos eldre men lymfom.

Tell, Grethe S.                         Metabolske studier med særlig vekt på lipogenese i isolerte hepatocytter fra rotter med ventromediale hypothalamiske lesjoner.

Thomassen, Magny S.             ermeabilitet og transport av kalium i mitokondrier isolert fra brunt fettvev hos nyfødte marsvin.

Thommessen Maria                 Ernæring og vekst hos døvblinde barn.

Thoner, Gudrun                       Coping as elderly in rural Zimbabwe.

Thoresen, Lene                        Matvaner og matkunnskap. En kostholdsundersøkelse på hjertesyke menn behandlet med kolestorolsenkende medikament/placebo.

Thorsrud, Hege                       Konkrete kostråd gir endring i matvareinntaket.

Tobiassen, Lisa B.                   Kosthold og ernæringsstatus hos pasienter som får strålebehandling for endetarmskreft.

Toleikyte, Ieva                        Pregnancy outcomes in familial hypercholesterolemia with special emphasis on preterm delivery and birth weight.

Tomten, Heidi                          Energiforbruk målt med actireg og pulsmåler - validering mot dobbeltmerket vann.

Torheim, Liv Elin

Torjusen, Hanne                      Ernæringsmessig evaluering av gulrot dyrket konvensjonelt og økologisk.

Tronrud, Marianne                  A longitudinal study of dietary behaviors and BMI among adolescents 15 and 18 years of age, from different ethnic and sociodemographic background in Olso, Norway.

 

U

Udnesæth, Marianne               Dietary assessment of athletes: validation of a four-day weighed diet record 
                                                and a physical activity record 

Ueland, Øydis                          Effekten av å variere kostinntak og romtemperatur på metabolsk

Effektivitet hos rotter med lesjoner i ventromediale del av hypothalamus.

Ulveland, Hege                        Ernæringsstatus og plasma fibronektin hos pasienter med avansert colorectal cancer.

Ulven, Stine M.                        Semikvantitativ mRNA analyse av nukleære retinsyrereseptorer

                                                i leverceller.

 

V

Valderhaug, Torill                    Diet composition among paediatric renal transplant recipients.

Vassbotn, Randi                      Effect of retinoic acid on DNA damage-induced apoptosis in lymphoid cells.

Vea, Olga                                Consumption of fruit and vegetables and associated factors among 11- to 13-year-old children in Portugal

Vebenstad, Guri                      Kostholdet til barn med atopisk eksem - betydning av kostrestriksjoner på næringsinntaket.

Vejrup, Kristine                      Consumption of vegetables for dinner in a cohort of Norwegian adolescents.

Veseth, Ingvild                        Severe hypertriglyceridemia: causes and treatment.

Vesteng, Sigrid, J.                   Effekten av hyperglykemi og metylglyoxal på syntesen av proteoglykaner i nyreepitelceller in vitro.

Vikse, Rose                            Omsetning av transferrin jern i rotte.

Vinknes, Kathrine J.                Dietary macronutrients and body fat; Hordaland Health Study.

 

W

Wandel, Margareta                  Lipoprotein metabolism in isolated rat liver cells.

Warmbrodt, Nicole S.                A nutritional and physical assessment of obese patients 24 months post
                                                 bileopancreatic diversion with duodenal switch

Weedon, Mina Susanne           RT-PCR analyse av COU-TF I, COUP-TF II og N-CoR under fosterutviklingen  hos mus.

Wenus, Catrin El Hage            Kan melk med probiotiske bakterier forebygge antibiotika assosiert diaré?

Westerberg, Ane Cecilie          Ernæring og vekst blant svært premature barn i Norge.

Wiig, Ingrid                             Adults with PKU and brain damage. Composition and management of a protein restricted diet.

Wikdahl, Anne Kristin             GPKOW: a novel interaction partner for the lymphocyte-specific catalytic subunit Cβ2 of protein kinase A?

Wilhelmsen, Anne Lene           Utvikling av redskap som kan anvendes i en landsdekkende kartlegging av mat- og drikketilbudet i norske barnehager.

Witczak, Olivia                        Gasskromatografisk analyse av transfettsyrer.

 

X

 

Y

Yli-Jama, Paula                        Serum free fatty acids and risk of myocardial infarction

 

Z

 

Æ

 

Ø

Ønning, Gunilla                        Mineralassociering till kostfiberkomplexiet i råg.

Østgård, Liv                            En studie i kosthold blant fiskere i Finnmark og forhold som påvirker dette, med mulige følger for utvikling av hjerte-karsykdommer.

Øvreås, Ingerid                        Variasjon i inntaket av frukt og grønnsaker

 

Å

 

 

Publisert 6. juni 2012 10:00