Studiekvalitet

Kvalitetssikring

I tråd med Kvalitetssystemet ved UiO er alle studieprogrammer og emner pålagt felles rammer for kvalitetssikringsarbeid og systematisering av evalueringsrutiner. Hensikten med disse rutinene er å identifisere indikatorer på manglende eller god kvalitet, og er et ledd i et kontinuerlig arbeid med å sikre og forbedre kvaliteten på studietilbudet.

Studentdeltagelse

Som student vil du bli bedt om å delta i evalueringer gjennom din studietid. Den vanligste formen er emneevaluering, som gjøres for alle emner hvert semester. For å lese tidligere emnevalueringer, se hver enkelt emneside.

Periodisk programevaluering

Med jevne mellomrom, og minst hvert 4. år eller ved tegn på kvalitetssvikt, vil det bli gjennomført en periodisk evaluering av programmet som helhet. I dette arbeidet er dine tilbakemeldinger som student av stor betydning.

Årlig programgjennomgang

I 2016 vedtok Det samfunnsvitenskapelige fakultet å innføre årlig programgjennomgang for alle studieprogrammer.