Studieopphold i utlandet

ESST-nettverket gir deg muligheten til å velge spesialisering på opp til 11 ulike europeiske universiteter. Du kan også velge å bli på UiO.

Masterprogrammet ESST er en del av The European Inter-University Association on Society, Science and Technology (ESST-nettverket).

Hvor kan du dra?

Det er rundt aktive 12 universiteter i ESST-nettverket, inkludert Universitetet i Oslo. Antallet er i stadig endring, fordi noen universiteter velger å bli passive medlemmer eller nye universiteter kommer til. Studenter fra TIK-senteret reiser oftest på utveksling til Maastricht, Strasbourg, Aalborg og København. Undervisningen foregår på engelsk.

Du kan se alle universitetene og avtalene her.

Hva kan du studere?

Å dra på utveksling betyr at du velger et annet spesialiseringsemne enn de vi tilbyr i Oslo (TIK4011 og TIK4021). Det betyr også at du vil gjøre mesteparten av arbeidet med masteroppgaven på utveksling, og du vil få veileder fra vertsuniversitetet. De ulike universitetene tilbyr ulike spesialiseringer innenfor Vitenskaps- og teknologistudier og/eller innovasjonsstudier.

Du kan lese om de ulike spesialiseringene her.

Hvordan søker du?

Søknadsprosessen for ESST-utveksling er annerledes enn annen utveksling på UiO. Du søker i oktober det året du får opptak på programmet.

1. Du skal skrive et motivasjonsbrev der du presenterer deg selv og hvorfor du ønsker å studere ved det universitetet du har valgt. Du skal lage en prioritert liste over 3 universiteter.

2. Motivasjonsbrevet leveres til studiekonsulenten, som sender det til vertsuniversitetet.

3. Du får resultatet i slutten av november. Semesteret ved vertsuniversitetet begynner 1.februar.

Du vil få mer informasjon om dette når du får opptak på programmet.

Ressurser

ESST-nettverket.

ESST Survival Manual.

 
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 12. mai 2016 13:02