Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet

Se den enkelte studieretning for utfyllende informasjon:


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 17. juni 2014 13:50