Europeiske språk (bachelor)

Kunnskap om språk og ulike kultur- og samfunnsforhold er helt avgjørende for at vi skal kunne forstå og forklare hva som foregår i vår samtid.

Hva kan du jobbe med?

  • fatland-elen-200x255 Førstekonsulent 18. sep. 2015 14:01

    Benytt deg av mulighetene som finnes for utveksling, stipendier og praksisopphold i studietiden, anbefaler Elen Fatland. Hun har en master i Latin-Amerika-studier og jobber i Norad.

  • thull-pernille-200x234 Lektor i norsk 20. feb. 2015 09:04

    Jeg bruker gode forelesere og undervisningsopplegget fra HF som modeller i undervisningen min, sier Pernille Thull. Hun har en master i italiensk og er lektor ved Università di Roma, Sapienza.

 

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?