Tysk (studieretning)

Hvorfor ble det bygget en mur gjennom Berlin? Hvordan ser dagens Tyskland ut? Hvor mange nobelprisvinnere er det i tyskspråklig litteratur? Hva dreier moderne tyskspråklig litteratur seg om? Hvor likt er det tyske og det norske språket, og hva er forskjellene? Studerer du tysk får du svar på disse og mange andre spørsmål.

Studieretningen hører til programmet

Europeiske språk (bachelor)