Programmet tar ikke opp nye studenter

Kontakt

Studieinformasjon for søkere og studenter på bachelornivå

  • studietilbud og gjennomføring av studiene
  • studieveiledning
  • oppmelding til emner i StudentWeb
  • søknad om tilrettelegging ved eksamen og utsatt studiestart
  • tilrettelegging i studiesituasjonen (permisjon og redusert studieprogresjon)
  • utveksling

SV-infosenter

Åpningstid:
Skranke: 9–15
Telefon: 9–11.30 og 12–15

Telefon: 22 85 48 46
E-post: info@sv.uio.no

Opptak og registrering

  • opptak og studiekompetanse
  • semesteravgift
  • internasjonale studenter

Knutepunktet
– sentralt studentinformasjonssenter

Telefon: 22 85 82 00
Email: studentinfo@admin.uio.no

Mandag–fredag kl. 10–15