Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring

Dette er et tverrfaglig studium på 180 studiepoeng som er satt sammen av emner fra forskjellige fagmiljøer innenfor temaområdet Europastudier.

Studieprogrammet har følgende hovedelementer:

  • En obligatorisk del på 100 studiepoeng som består av exphil og exfac (til sammen 20 studiepoeng) og 80 studiepoeng i obligatoriske emner.
  • En del på 40 studiepoeng, der du enten tar en 40-gruppe i et europeisk språk (men ikke et skandinavisk) eller en 40-gruppe i valgfrie Europa-emner.
  • En del på 40 studiepoeng, der du kan fordype deg i statsvitenskap, historie eller Europa-emner.
6. semester Språk eller Europa-emnet STV2500 – EU decision-making processes and policy areas EURO2101 – EØS-regelverket; innhold og betydning for nasjonal handlefrihet EURO3090 – Oppgaveemne i Europastudier (EU) (nedlagt)
5. semester Fordypning (historie, statsvitenskap eller valgfritt Europa-emne) Fordypning (historie, statsvitenskap eller valgfritt Europa-emne) Fordypning (historie, statsvitenskap eller valgfritt Europa-emne)
4. semester Språk, valgfritt Europa-emne eller utveksling Språk, valgfritt Europa-emne eller utveksling Språk, valgfritt Europa-emne eller utveksling
3. semester HIS2372 – Fra Marshallplanen til Maastricht. Historien bak Den europeiske union. (nedlagt) ** STV2310 – Politics and development, eller STV2340 – Holdninger, verdier og politisk atferd, eller STV2360 – Democratic Institutional Design * Fordypningsemne i historie eller STV1020 – Metode og statistikk
2. semester HIS1300EU - Nyere europeisk historie for Europastudier (EU) STV1300 – Komparativ politikk SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
1. semester EURO1000 – Europa og EU, innføring STV1201 – EU som politisk system EXPHIL03 – Examen philosophicum
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Merk deg at studieløpstabellen er veiledende. Hvordan studieløpet faktisk blir, avhenger av hva slags emnekombinasjoner du tar, og eventuell innpassing av tidligere utdanning. Vær oppmerksom på når de aktuelle emnene faktisk gis når du planlegger studieløpet.

* Disse emnene erstatter STV2300 – Komparativ politikk 2 (fordypningsemne) (nedlagt) fra høsten 2015.

** Dette emnet tilbys med undervisning for siste gang høsten 2015, men det vil være mulig å avlegge eksamen også senere semestre.

Obligatoriske emner

Fra første til tredje semester tar du obligatoriske emner (merket med grått i studieløpstabellen). Du tar også to obligatoriske emner i 6. semester. Valg av exphil- og exfacvariant avhenger av valg av fordypning. Det gjelder også valg av metodevariant (se krav til fordypning under).

Krav til 40-gruppe

Du må ta enten en 40-gruppe i språk eller 40 studiepoeng i valgfrie Europa-emner (merket med grønt i studieløpstabellen). Disse 40 studiepoengene tar du normalt i løpet av 4. til 6. semester.

40-gruppe i valgfrie Europa-emner

Oversikt over valgfrie Europa-emner

40-grupper i språk for Europastudier (EU)

Valgfrie språk:

bulgarsk, engelsk*, estisk, finsk, fransk*, gresk, irsk, italiensk*, latvisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk*, polsk*, portugisisk*, rumensk, russisk*, slovakisk, slovensk, spansk*, tsjekkisk*, tysk*, ungarsk

* Gis ved Universitetet i Oslo. Øvrige språk må tas i utlandet.

Krav til fordypning

Du velger mellom fordypning i statsvitenskap, historie, eller Europa-emner. Når de obligatoriske emnene er tatt, gjenstår det fire fordypningsemner for å fylle fordypningkravene (merket med gult i studieløpstabellen). Fordypningen (med unntak av metodeemnet) tas i løpet av 4. til 6. semester.

Krav til fordypning i statsvitenskap

For å oppfylle fordypningskravet i statsvitenskap må du ta følgende emner:

- STV1020 - Metode og statistikk

- STV1100 - Politisk teori 1 eller STV2110 - Politisk filosofi

- STV1400 - Offentlig politikk og administrasjon 1 eller STV2400 - Offentlig politikk og administrasjon 2

- STV1200 - Internasjonal politikk 1 eller STV2220 - Internasjonal politisk økonomi eller STV2230 - International Security Policy eller STV2250 - Internasjonal miljø- og ressurspolitikk (emnene på 2000-nivå erstatter fra og med høsten 2015 STV2200).

 

Krav til fordypning i historie

For å fylle fordypningskravet i historie må du ta følgende:

60 studiepoeng i historie, hvorav minimum 20 studiepoeng på 1000-nivå og minimum 30 studiepoeng på 2000-nivå.

Krav til fordypning i Europa-emner

Dersom du ikke ønsker masteropptak til historie eller statsvitenskap, er det mulig å velge fordypning i Europa-emner.

Alle som velger fordypning i Europa-emner må ta emnet STV2500 - EU decision-making processes and policy areas.

For å fylle kravet til Europa-emner må du minst ha 20 studiepoeng valgfrie Europa-emner på 2000-nivå. (STV2500 er et av disse).

For å dekke kravet til metode må du velge STV1020 – Metode og statistikk

Utveksling

Det anbefales at utenlandsoppholdet legges til 4. eller 5. semester av studieprogrammet, avhengig av hvilke emner du planlegger å avlegge. Les mer om studieopphold i utlandet som del av studieprogrammet i europastudier.

Krav til opptak til masterprogrammer

Krav til master i statsvitenskap

Dersom du har fullført bachelorprogrammet i Europastudier (EU) med fordypning i statsvitenskap, kan du søke opptak til masterprogrammet i statsvitenskap

Krav til master i historie

Dersom du har fullført bachelorprogrammet i Europastudier (EU) med fordypning i historie, kan du søke opptak til masterprogrammet i historie

Merk deg at det kreves to emner i eldre historie.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 24. nov. 2015 11:23