Filosofi og idéhistorie (bachelor)

Har mennesket ukrenkelige rettigheter? Finnes det allmenngyldige sannheter? Hvordan har menneskets blikk på verden endret seg gjennom tidene? Hvordan har det vestlige samfunn blitt til?

Hva kan du jobbe med?

  • wiig-hans-t Nettredaktør 4. juli 2014 14:58

    Det fagspesifikke og substansielle i filosofistudiet har mykje å seie for korleis eg forstår rolla mi som tilretteleggjar for kommunikasjon, seier Hans T. Wiig, som er nettredaktør i Drammen kommune.

  • halvorsen-simen-rommetveit-200x266 Senior­rådgiver 28. aug. 2013 10:36

    Filosofien er et grave-, tenke- og skrivefag, og det er de ferdighetene jeg først og fremst bruker i jobben som seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet, sier Simen Rommetveit Halvorsen.

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?