Fysikk og astronomi (bachelor)

Fysikere og astronomer jobber med naturens minste byggesteiner, supersterke materialer eller prosessene i solens indre. Du får en kompetanse som er ettertraktet i en rekke bransjer, fra forskning på fornybar energi til medisinsk teknologi, finans eller romforskning.

Hva kan du jobbe med?

  • jorgen-tromborg507 Profesjonell problemløser 4. jan. 2017 09:15

    Fysiker Jørgen Kjoshagen Trømborg er konsulent i McKinsey & Company og hjelper andre med å ta vanskelige avgjørelser.

  • einar-waldeland Einar jobber med strålebehandling av kreft 9. nov. 2016 18:44

    –Alle kreftpasienter som får stråleterapi har minst én gang hatt en medisinsk fysiker involvert i behandlingen