English version of this page

Miljøgeologi (studieretning)

Ved økt samhandling mellom menneske og natur, og med vidstrakt utnyttelse av naturressurser, oppstår det ofte miljørelaterte konflikter som kan føre til alvorlige miljøødeleggelser. De fleste støtter opp om konseptet bærekraftig utvikling – men hvordan skal dette gjøres i praksis?

Studieretningen hører til programmet

Geofag (master - to år)