Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor)

Velg naturen som laboratorium! Vil du lære om hvordan Jorda ble til, om vær og klimaendringer, naturressurser, naturfarer, eller om bruk av geodata? En utdanning i geofag åpner for mange spennende jobb- og studiemuligheter, og samfunnet har et stort behov for geovitere innen svært mange områder.

Hva kan du jobbe med?

  • ane_liten Verdens viktigste jobb 11. mai 2016 15:58

    Realfagslektor Ane Aarre ønsker at alle skal lære å se og skjønne verden rundt seg.

  • media-sehatzadeh_vortex Berger deg fra storflommen 8. des. 2015 09:33

    I jobben som hydrolog i Multiconsult er Media Sehatzadeh med på å sikre og regulere demninger både i Norge og i utlandet.

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Studér geofag ved UiO

Klima, energi, naturressurser og miljø – spennende og varierte studier gir mange muligheter.