Programmet tar ikke opp nye studenter

Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor)

Dette studieprogrammet er fra studieåret 2017/2018 erstattet av bachelorprogrammene Geofysikk og klima og Geologi og geografi.

Hva kan du jobbe med?

  • henrik-western-bulk_vortex Fart og farer i shippingbransjen 8. sep. 2017 13:33

    Henrik har en master i geofysikk og jobber som risikoanalytiker i shippingselskapet Western Bulk.

  • media-sehatzadeh_vortex Berger deg fra storflommen 29. aug. 2017 18:14

    I jobben som hydrolog i Multiconsult er Media Sehatzadeh med på å sikre og regulere demninger både i Norge og i utlandet.