Søknadsfrist og opptak

Det er opptak til dette studiet en gang i året.

 • Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper).

Du søker gjennom Samordna opptak

Studiekode

185 915

Studieplasser

30

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Spesielle opptakskrav

Du må ha en av disse:

 • Matematikk R1
 • Matematikk (S1+S2)

Og en av disse:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav

NB! Fra og med opptak til studieåret 2018/2019 blir det endringer i spesielle opptakskrav

I studiet inngår det emner som bygger kunnskaper tilsvarende Fysikk 1 fra videregående skole. Vi anbefaler derfor at du har dette faget.

Rangering av søkere

Kvalifiserte søkere rangeres etter poeng. Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, blir rangert i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering, jf. § 7-12 i forskrift om opptak til høgre utdanning.

Poenggrenser i 2016

 • Dette er et nytt studieprogram, så det finnes ikke poenggrenser fra tidligere opptak.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.

Innpassingsopptak

Det er mulig, på visse vilkår, å søke om innpassing til bachelorprogram som har ledig kapasitet. Les om innpassingsopptaket ved MN-fakultetet.