print logo

Helsefagvitenskap (master - to år)

Har du helsefaglig profesjonsbakgrunn og interesse for fagutvikling innenfor klinisk praksis eller forskning i helsefagene? Dette studiet gir deg solid kompetanse gjennom forskningsbasert undervisning og eget forskningsarbeid i et sterkt og tverrfaglig forskningsmiljø.

Hva kan du jobbe med?

  • heidi-brorson200x300px Avdelingssjef i Kreftforeningen 6. jun. 2012 10:00

    I løpet av studiet lærte avdelingssjef Heidi Brorson å lese forskningsresultater, og tenke mer helhetlig på sitt fagområde. Hun lærte også mye av dyktige medstudenter.

  • jorn-isaksen200px Fagutvikler ved Sykehuset Innlandet HF 26. jan. 2015 10:56

    I divisjonen hvor Jørn Isaksen jobber er det store krav til tverrfaglighet. Det gjør at master i helsefagvitenskap oppleves som mer relevant en svært særfaglige masterutdanninger.

Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:heltid 2 år / deltid 3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?