Søknadsfrist og opptak

Det er opptak til dette studiet en gang i året.

  • Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper).

Du søker gjennom Samordna opptak

Studiekode

185 465

Studieplasser

40

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper:
Flere av fagene i programplanen har aktiv bruk av matematikk. I tillegg er en god del av pensum engelskspråklig, og i noen emner holdes forelesninger og seminar på engelsk (eksamen og innleveringer kan alltid skrives på norsk).

Det er en fordel å friske opp matematikk- og engelskkunnskapene fra videregående skole før man tar de aktuelle emnene, eventuelt må man beregne å bruke noe ekstra krefter på dette underveis.

Rangering av søkere

Kvalifiserte søkere rangeres etter poeng. Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, blir rangert i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering, jf. § 7-12 i forskrift om opptak til høgre utdanning.

Poenggrenser i 2016

  • Kvote for førstegangsvitnemål: 40,9
  • Ordinær kvote: 52,6

Poenggrensen er den laveste poengsummen som ga tilbud i forrige opptak til studiet. Vi vet ikke hva poenggrensene blir i neste opptak.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.

Søknadsfrist for innpassing av annen utdanning ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi, er 1. september, 1. desember og 1.mai. For mer informasjon om søknadsprosedyre, se godskriving av emner.