Programmet tar ikke opp nye studenter

Idéhistorie (master - to år)

Studieprogrammet hadde siste opptak høsten 2014 og erstattes av Master i Europeisk kultur fra høsten 2015. Les mer om hvilke muligheter du har med bachelor med fordypning i idehistorie.

Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:2 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?