Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet Informatikk: digital økonomi og ledelse er et fulltidsstudium over tre år som gir 180 studiepoeng. Programmet har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske fellesemner, 140 studiepoeng
  • Utviklingssemester/fritt emne, 40 studiepoeng

Studieløp

6. semester Fritt emne
IN2140 - Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon 
5. semester

Utviklingssemester/frie emner

4. semester INEC1830  - Strategi
3. semester IN2090 - Databaser og datamodellering eller IN2120 - Informasjonssikkerhet INEC1820 -Organisasjon og ledelse
2. semester IN1030 - Systemer, krav og konsekvenser INEC1810 - Marked, markedsføring og produktutvikling
1. semester

IN1000 - Introduksjon i objektorientert programmering og HMS-emner

IN1020 - Introduksjon til datateknologi
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Noen av de obligatoriske emnene har krav om matematikk R1/(S1+S2) fra videregående skole, men som student på dette programmet er du fritatt fra dette kravet på obligatoriske emner. 

Obligatoriske fellesemner

HMS-emner skal tas i begynnelsen av 1.semester, emnene gir ingen studiepoeng.

Utvilkingssemester/fritt emne

Utviklingssemester er et semester du kan bygge opp selv. Du kan velge å ta frie emner ved Universitetet i Oslo, eller reise på utveksling til utlandet. 5. semester er spesielt tilrettelagt som utviklingssemester, men du kan ta ett fritt emne også i 6. semester.

Frie emner ved Universitetet i Oslo kan velges fritt blant alle bacheloremnene som tilbys. Det anbefales at du velger emner som kompletterer informatikkemner du har tatt tidligere. Programrådet jobber med å lage en liste over anbefalte valgfrie emner.

Overgangsordninger - IN-/INF-emner

Høsten 2017 vil alle nye emner i informatikk endre emnekoder fra INFXXXX til INXXXX. Etter hvert vil alle emner få en IN-kode. Dette kan få noen følger for deg som har tatt emner med INF-kode. Overgangsordninger for studenter som startet høsten 2017 eller senere.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i Informatikk: digital og økonomi og ledelse

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 22. feb. 2016 13:49 - Sist endret 14. des. 2017 11:29