Informasjonsrådgiver

Audun Reiby er informasjonsrådgiver for Den norske Atlanterhavskomite

Foto: Privat

Hvordan fikk du din nåværende jobb?
En kontakt jeg hadde fått som student på Universitetet i Oslo visste at jeg var på jakt etter jobb og varslet meg om at Den norske Atlanterhavskomité var på jakt etter en ny informasjonsrådgiver. Jeg sendte CV og et kort søknadsbrev  og ble invitert på intervju kort tid etterpå.
 

Hva tror du var de viktigste faktorene for at du fikk jobben?
For det første hadde jeg erfaringen som var nødvendig for å lykkes i jobben: Jeg hadde arrangert seminarer, hadde hatt verv som skribent, med-redaktør og internettredaktør tidligere og hadde bred kunnskap om utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk. I tillegg hadde Den norske Atlanterhavskomité planer om å arrangere sin neste store konferanse om sikkerhetspolitikk om maktforskyvningen mot Asia, et tema som hadde vært en rød tråd gjennom hele min studietid.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?
Som informasjonsrådgiver har jeg hovedansvar for kommunikasjon: Det innebærer at jeg er redaktør for internettsidene våre, der jeg for tiden har ansvar for en større modernisering. I tillegg er jeg redaktør for organisasjonens publikasjoner, noe som innebærer hyppig kontakt med norske og utenlandske skribenter.
Jeg er i tillegg fagansvarlig for Øst-Asia og USA. På bakgrunn av min kompetanse på feltet fikk jeg derfor ansvar for å planlegge og organisere komiteens årlige konferanse om utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk i 2014, som omhandlet de geopolitiske implikasjonene av maktforskyvningen mot Øst-Asia. I etterkant av konferansen har jeg også jobbet med noen av Norges fremste eksperter på Øst-Asia for å lage en digital undervisningspakke om regionen for lærere og elever i videregående skole.
 

Hva jobber du med akkurat nå?
Jeg jobber for tiden med å utvikle nye nettsider for Den norske Atlanterhavskomité sammen med en gruppe webdesignere og publisere artikler om henholdsvis konflikten i Ukraina og bruk av ubemannede fly. I tillegg nærmer vi oss publisering av vår undervisningspakke om Øst-Asia, som jeg har skrevet i samarbeid med norske Asia-eksperter.
Til hverdags er jobben svært variert: Jeg gjør alt fra å planlegge mindre seminarer og møte med samarbeidspartnere til å være med på komiteens turer til europeiske hovedsteder og norske byer.


Hvordan bruker du utdanningen fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet i jobben din?
Utdanningen fra Det samfunnsvitensvitenskaplige fakultet kommer meget godt til nytte i jobben. Atlanterhavskomiteen jobber med et bredt og variert saksområde, og utdanningen fra fakultetet har ikke bare gitt meg viktig fagkunnskap – Jeg har også fått de teoretiske og analytiske verktøyene jeg trenger for å opparbeide meg ny kunnskap når det er nødvendig.


Var bachelorgraden i internasjonale studier relevant for jobben?
Bachelorgraden i internasjonale studier har absolutt vist seg relevant i jobben. Som nevnt jobber Atlanterhavskomiteen med et bredt spekter av problemstillinger, og med bachelorgraden i internasjonale studier har jeg kjennskap til politikk, økonomi, historie og folkerett, noe som gir en bred og god forståelse av komplekse sikkerhetspolitiske problemstillinger. Ikke minst var det i løpet av bachelorgraden jeg først begynte å interessere meg for Øst-Asia; Internasjonale studier gir studentene mulighet til å fordype seg i egne temaer, og i mitt tilfelle innebar dette et semester i Beijing.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive for arbeidsmarkedet?
Studenter på bachelorprogrammet for internasjonale studier har tradisjonelt vært flinke studenter med gode karakterer. Dette hjelper dersom man ønsker å studere ved et godt utenlandsk universitet, noe som igjen gir den internasjonale erfaringen som mange arbeidsgivere ser etter hos sine søkere. Det er imidlertid ikke nok i dagens arbeidsmarked: Se på stillingsutlysninger du synes ser interessante ut: Hvilken erfaring har du? Hvilken erfaring har du ikke? Hvordan kan du oppnå denne erfaringen?
Som student med bakgrunn innen tverrfaglig utdanning (eller samfunnsfaglig utdanning generelt), kan det være vanskelig å skille seg ut fra mengden. Det er derfor viktig å ha erfaring og ferdigheter som ikke alle andre har: Finn en aktivitet du liker og involver deg i den. Bli aktiv i organisasjoner!  Påta deg ansvar! Vis engasjement!
Som nevnt ovenfor: Hvis du ønsker å jobbe med internasjonale problemstillinger lønner det seg å ha internasjonal erfaring: Ta et studieopphold i utlandet som og ha det gøy mens du lærer deg et nytt språk, lærer en ny kultur å kjenne og får et internasjonalt nettverk. Ikke bare skaffer du deg nyttig kompetanse, men du får samtidig et minne for livet!
 

Publisert 16. feb. 2015 10:58