Programrådet for bachelorprogrammet i internasjonale studier

Medlemmer av programrådet

Hanne Hagtvedt Vik (IAKH) - leder for programrådet

Olav Schram Stokke (ISV) - programleder

Elise Barring Berggren - studentrepresentant

Sunniva Engh (IAKH)

Ole Kristian Fauchald (JUS)

Jon Hovi (ISV)

Jon Eskil Ramsrud Kindberg - studentrepresentant

Karen Helene Ulltveit Moe (ØI)

Øyvind Colbjørnsen - sekretær

Programrådsmøtereferater

Referater

Publisert 14. okt. 2013 11:38 - Sist endret 13. sep. 2017 09:38