Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år)

Vil du bli advokat eller dommer, ønsker du å jobbe i forvaltningen eller for en humanitær organisasjon? Vi kan tilby en utdanning som gir deg mange muligheter på arbeidsmarkedet.

Hva kan du jobbe med?

  • suzannejones-150x200 Suzanne Jones - advokatfullmektig 30. jul. 2012 10:00

    Suzanne Jones begynte på jussen høsten 2005, og var klar på at det var i Oslo studiet måtte foregå.

  • ruth-200 - Få deg praksis underveis 1. feb. 2016 13:10

    Relevant praksis ved siden av studiene anbefales sterkt av tidligere jusstudent Ruth. Jobben ved siden av studiene hjalp henne med å finne ut at hun ville bli advokat.

Mer ...
Fakta om programmet
Studiepoeng:300
Studiet varer:5 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Dansk og svensk i jusstudiet

Dekan Dag Michalsen forteller om viktigheten av de andre nordiske språkene i jusstudiet.