Jobb og videre studier

Jurister finnes overalt i samfunnet, dine arbeidsmuligheter vil være allsidige og spennende.

Jobb

Studiet kvalifiserer deg til juridiske profesjoner som advokat, dommer og politijurist. Vi finner jurister overalt i arbeidslivet: i organisasjoner, i offentlig forvaltning, i mediene og ikke sjeldent i lederposisjoner i offentlig og privat virksomhet.

For å praktisere som advokat kreves at du oppfyller kravene for å få advokatbevilling .

Videre studier

Studieprogrammet er et avsluttende studium, men kvalifiserer deg for videre forskerutdanning. Les mer om forskerutdanning ved Det juridiske fakultet.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

 
Mer om å søke jobb
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 24. jan. 2017 13:38