Trenger du kollokviegruppe?

Betydningen av å jobbe i en kollokviegruppe understrekes stadig i løpet av studiet. Vi gjør det nå lettere for deg å komme inn i en kollokviegruppe.

Du melder deg til en kollokviegruppe i forbindelse med den vanlige påmeldingen til kurs i begynnelsen av hvert semester. Ordningen gjelder studenter på JUS1211, JUS2111, JUS2211, JUS3111, JUS3211, JUS4211 og JUS4111.

Dette er et tilbud og er frivillig. Ønsker du ikke å melde deg på en gruppe, velger du alternativet "ikke kollokviegruppe" i Studentweb.

Slik melder du deg til kollokvie

Du melder deg til kollokviegruppe i undervisningsopptakets andre runde. Påmeldingen gjør du i Studentweb, på samme måte som vanlig undervisningspåmelding, og med de samme fristene. I Studentweb vil du se alternativer for kollokviegrupper, sammen med det andre undervisningstilbudet.

Hver gruppe vil bestå av seks studenter som er satt tilfeldig sammen.

Kontakt med de andre i gruppa

Etter påmeldingsperiodene vil det opprettes et Fronter-rom hvor du får tilgang til epostadressen til de andre i din gruppe. Du må følge med i Fronter om rommet er opprettet. Gjennom Fronter avtaler dere selv det første møtet. Fronter-rommet kan også brukes videre av gruppa (ut semesteret).

Ta ansvar hvis du har meldt deg på en gruppe - følg opp og delta, andre studenter regner med deg!

Beholde kollokviegruppe i senere semestre

VIl din gruppe holde sammen i påfølgende semestrene organiserer dere det selv. Dere lar være å melde dere til kollokviegruppe det påfølgende semester.

Trekke deg fra gruppe før semesterstart

Du melder deg av ved å gå inn i utdanningsplanen din og velge alternativet «99-ønsker ikke kollokviegruppe» innen 1. februar.

Hvis mange studenter trekker seg fra gruppene innen 1. februar., vil vi slå sammen noen grupper slik at de blir fulltallige. Du kan derfor oppleve å få kollokviegruppe med et annet nummer enn den du meldte deg opp til i studentweb.

Bytte gruppe etter semesterstart

Det er ikke mulig å bytte gruppe etter 1. februar / 1. september. Dersom du ønsker en annen gruppe må du melde deg opp til kollokviegruppe det påfølgende semesteret.

Publisert 5. jan. 2016 14:58 - Sist endret 11. juni 2018 13:31