Tverrfaglige kjønnsstudier (bachelor)

Er kjønn noe man er, noe man blir eller noe man gjør? Har du lyst til å vite mer om kjønn og likestilling i Norge og internasjonalt? Program for tverrfaglige kjønnsstudier tar opp både menns og kvinners situasjon ut fra et kjønnsperspektiv og gir deg innsikt i emner som kjønn og makt, feministisk teori, og seksualitet og intimitet.

Hva kan du jobbe med?

  • mehsen-nora-200x188 Rådgiver 10. juni 2016 11:11

    Ved siden av studiene engasjerte jeg meg i frivillig arbeid og fikk praktisk erfaring fra likestillingsarbeid. Nå er det nettopp likestilling jeg jobber med i Bufdir, sier Nora Mehsen som har en bachelor i tverrfaglige kjønnsstudier, og en bachelor og en master i kriminologi.

  • nerum-sara-rydland-200x243 Politisk rådgiver 30. mars 2016 12:03

    Det aller viktigste jeg har tatt med meg fra HF er tverrfagligheten og evnen til å se ting fra ulike fagfelts perspektiver, sier Sara Rydland Nærum. Hun har en bachelor i tverrfaglige kjønnsstudier og jobber som politisk rådgiver i Sex og samfunn.