Kontakt

Info for både potensielle søkere og studenter på studieprogrammet

 • Studieveiledning
 • Undervisningsinformasjon
 • Eksamensinformasjon
 • Valg av emner
 • Utdanningsplan/StudentWeb
 • Innpassing av ekstern utdanning

 

Institutt for kriminologi og rettssosiologi

E-post: krim-info@jus.uio.no

Telefon: 22 85 01 17 / 22 85 02 17

 

Info for både søkere og studenter på programmet

 • Generell info om studiet til søkere
 • Eksamensinformasjon
 • Karakterutskrift
 • Vitnemål

 

Infosenteret

E-post: info@jus.uio.no

Telefon: 22 85 95 00

Opptak og registrering

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter

Knutepunktet
– sentralt studentinformasjonssenter

Telefon: 22 85 82 00
Email: studentinfo@admin.uio.no

Mandag–fredag kl. 10–15