Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet i kriminologi er et fulltidsstudium på tre år på 180 studiepoeng.

Bachelorgraden består av

Oppbygning av studiet

6. semester KRIM2101 - Fordypningsoppgave i kriminologi Støtteemne
5. semester KRIM2000 - Sentrale teoretiske perspektiver Støtteemne
4. semester Valgfritt emne/utveksling Valgfritt emne/utveksling Valgfritt emne/utveksling
3. semester SVEXFAC03 - Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant Valgfritt emne SVMET1010 - Kvalitative metoder
2. semester KRIM1300 - Sosial kontroll SOS1120 - Kvantitativ metode
1. semester EXPHIL03 - Examen philosophicum KRIM1000 - Innføring i kriminologi
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
 

Obligatoriske emner

80-gruppa (fordypning) i kriminologi består av emnene KRIM1000 - Innføring kriminologi, KRIM1300 - Sosial kontroll, ekskluderingsprosesser og livsstrategier, KRIM2000 - Sentrale teoretiske perspektiver og KRIM2101 - Fordypningsoppgave i kriminologi. I tillegg må alle studenter ta ex.phil og ex.fac.

Støtteemner

I bachelorgraden din skal du ha 40 stp i støtteemner. For studenter med opptak fra og med høst 2010, skal 20 stp av disse være metodeemnene SVMET1010 - Kvalitative metoder (10 stp) og SOS1120 - Kvantitativ metode (10 stp). I tillegg velger du 20 stp fra en godkjent støtteemnegruppe. Støtteemner er emner skal gi faglig bredde og bygge opp under kriminologien. Støtteemner skal derfor ikke være kriminologi eller rettssosiologi, men kan eksempelvis være sosiologi, idéhistorie eller annet. Les mer om valg av støtteemner.

Frie emner

Du skal også velge 40 stp frie emner. Dette skal sikre bredde i graden og du kan velge fritt blant emner ved UiO. Du kan også få innpasset utdanning fra andre læresteder.

Overgang fra eldre studieordning

Overlapping og godskrivning fra gammel studieordning

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i kriminologi.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 16. aug. 2016 15:10